Ville Hyvönen

Ville pyrkii tekemään puheterapiasta asiakkaille hauskaa ja motivoivaa, jotta tavoitteellinen ja järjestelmällinen harjoittelu olisi kestävällä pohjalla. Ville kehittelee ja kokeilee mielellään uusia innostavia tapoja harjoitella ja muokkaa puheterapiatapaamiset kullekin asiakkaalle yksilöllisesti sopiviksi. Hyvän asiakassuhteen lisäksi Ville pitää tärkeänä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden perheiden, sekä päiväkotien ja koulujen henkilökunnan kanssa. Ville pitää laaja-alaisesta puheterapeutin työstä ja työskentelee niin kielellisten, puhemotoristen kuin vuorovaikutuksenkin pulmien parissa, sekä hyödyntää työssään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC) asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Ennen Kipinäkeskusta Ville työskenteli perusterveydenhuollossa kunnallisena puheterapeuttina ja sai kokemusta varsinkin lasten puhemotoriikan, sanaston, lauseenmuodostuksen sekä kerrontataitojen kuntoutuksesta. Opiskeluaikanaan Ville suoritti pitkän harjoittelujakson Valteri-koulu Ruskiksessa, jossa hän kuntoutti vaikeasti puhevammaisten kouluikäisten lasten kommunikointitaitoja, puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttöä, sekä syömistaitoja. Ville työskenteli opiskeluaikana myös tutkimusavustajana kaksikielisten lasten kielellisen erityisvaikeuden piirteitä selvittävässä HelSLI-projektissa HUS:n foniatrian yksikössä. Ville on aikaisemmalta ammatiltaan biologi ja tutkija ja hyödyntää puheterapeuttinakin kokemustaan suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta työstä.

Ville Hyvönen

Ville Hyvönen

Puheterapeutti
050 4128 262
ville@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

  • Puhe- ja syömismotoristen vaikeuksien kuntoutus
  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi

Suoritetut koulutukset

2023 Lukikuntoutuksen palaset haltuun – Tehokoulutus puheterapeuteille (1pv)
2022 Kuvat kielihäiriöisen lapsen kuntoutuksessa (½ pv)
2022 Valikoiva puhumattomuus – Tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (½ pv)
2022 Ytimessä – Monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2022 Ääni kuuluviin yksinkertaisilla puhelaitteilla (½ pv)
2022 Puhemotoriikan perusteet (3 pv)
2022 Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC (2 pv)
2021 ISAAC Connect (4 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2020 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2 pv)
2020 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (1 pv)
2019 Pivotal Response Training (PRT) autismikirjon kuntoutuksessa (2 pv)
2019 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2019 APRAXIA; A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders (1 pv)
2019 OPT 2; Assessment and Program Plan Development (1,5 pv)
2019 OPT 1; A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (2 pv)
2019 Autismikirjon lasten  vanhempainohjaus (0,5 pv)
2019 Mutismi (0,5 pv)
2019 Syömisongelmien arviointi ja kuntoutus (1 pv)
2019 Fonologinen kuntoutus (0,5 pv)
2018 Monimuotoinen monikielisyys – Puheen ja kielen tutkimuksen päivät (2 pv)
2017 Autismin kirjon vaikeudet puheterapeutin näkökulmasta (1 pv)
2016 Näkökulmia vuorovaikutukseen – Puheen ja kielen tutkimuksen päivät (2 pv)

Kielet

suomi, englanti