Sök
Stäng denna sökruta.

Upptäck och berätta med familjen Kippin

Det finns många barn vars tal- och språkutveckling behöver stödas, vilket kräver mycket resurser av pedagogerna. Med hjälp av materialet Upptäck och berätta med familjen Kippin kan du underlätta ditt arbete och samtidigt effektivt stöda barnens språkutveckling!

Vardagen för de som arbetar med barn är ofta väldigt hektisk och det finns inte tillräckligt med tid för planering och framställning av material som stöder språket. Det finns dock många barn i dag som är i behov av språkligt stöd, både en- och flerspråkiga. Vi vet att de som arbetar med barn har knappt om resurser och tid. Vår önskan är att pedagogerna kunde använda sin dyrbara tid i högre grad till det väsentliga: stöda utveckling och lärande.

Med materialet Upptäck och berätta med familjen Kippin underlättar du ditt arbete och med de roliga aktiviteterna stöder du effektivt barnens språkutveckling. Det lekfulla materialet lämpar sig bra för att öva begrepp och färdigheter i berättande. I materialet Upptäck och berätta med familjen Kippin utvidgas familjen Kippin världen från vardagsord mot mångsidigare begrepp. Materialet innehåller inspirerande lekar och övningar med hjälp av vilka du kan utvidga barnets ordförråd samt träna begrepp och färdigheter i berättande. Paketet innehåller rikligt med färdigt material både för stunder på tu man hand med ett barn eller i smågruppsverksamhet.

I materialet Upptäck och berätta med familjen Kippin betonas innehållsord i högre grad än i materialet En dag med familjen Kippin. Om barnet har mycket svaga färdigheter i svenska kan du vid behov välja enklare ord och göra övningarna lättare. För de flesta barn rekommenderar vi att börja med materialet En dag med familjen Kippin där fokus ligger på kärnord och enkla basord. Materialet Upptäck och berätta med familjen Kippin innehåller nya lekar med tillhörande spel- och lektillbehör. Materialet går dock lätt att kombinera med lekarna, spelen och orden i materialet En dag med familjen Kippin samt i familjen Kippin tilläggsmaterialet, varpå helheten kan anpassas för barn i olika skeden av inlärningsprocessen. 

Ett mångsidigt material för att stöda barns språkutveckling

Materialet Upptäck och berätta med familjen Kippin lämpar sig för att stödja alla barns språkutveckling. Med materialet kan du i synnerhet stöda barn med försenad tal- och språkutveckling, barn som lär sig svenska som andra språk eller som använder bildstöd då de kommunicerar. Materialets lekar och övningar lämpar sig för 5-årsverksamhet, för barn i förskoleklass och för barn i nybörjarundervisning. Upptäck och berätta med familjen Kippin ger redskap för bl.a. logopeder, förskolepersonal, S2-lärare, specialpedagoger, tolkar för talhandikappade samt för föräldrar.

Innehåll
 • Manual 
 • Händelsebilder, 7 stycken 
 • Tomma händelsebilder, 7 stycken NYTT! 
 • Klippdockor och tillhörande föremål, 20 stycken NYTT! 
 • Bildkort (PCS), 498 stycken 
 • Berättelsekort 
 • Pekkartor, 8 stycken 
 • Sekvensbilder, 18 olika sekvenser NYTT! 
 • Spel och övningar, 90 stycken (endast i elektronisk form) NYTT! 
 • Överraskningskort 
 • Mumsarfigurer, 3 stycken 
 • Lek- och speltillbehör NYTT! 
  • Whiteboardtavla 
  • Tuschpenna 
  • Kakspel
  • Snurra
  • Korthållare
  • Tärning med fickor
  • Siffertärning
  • Påse

Allt material, utom händelsebilderna, finns också i elektronisk form. 

Priser 
370,16 € (moms 0 %)
459 € (inkl. moms 24 %) 

Beställ Upptäck och berätta med familjen Kippin

Tilläggsinformation:info@kipinakeskus.fi. 

Användarvillkor för materialet Upptäck och berätta med familjen Kippin

Materialet är avsett att användas i undervisningssyfte/terapibruk under tillsyn av en vuxen. Produkten innehåller små delar, vilket innebär att den inte lämpar sig att användas med barn under tre år.