Search
Close this search box.

Tuike-leikkitaulut

Tuike-leikkitaulujen avulla jokainen lapsi voi päästä osalliseksi leikin voimasta, osallistua kuvitteelliseen leikkiin ja ilmaista itseään siinä! Taulujen kuvat saavat mielikuvituksen tuikkimaan sekä mahdollistavat kielen ymmärtämisen ja ilmaisun kielellisistä ongelmista huolimatta. Kun aikuinen osoittaa puheensa rinnalla taulun kuvia, lapsen on helpompi ideoida ja laajentaa leikkiään ja tulla siinä ymmärretyksi.

Verrattuna perinteisiin kommunikaatiotauluihin, Tuike-taulut ovat VSD-tyyppisiä (Visual Scene Display) tauluja. Jokaisessa taulussa on leikkiä varten kuvamaailma tietystä aihepiiristä ja reunoilla kiertävä, aihepiirin kannalta tärkeä sanasto PCS-kuvina. Lisäksi jokaiseen tauluun kuuluu irtokuvina aiheeseen soveltuvia hahmoja ja asioita. Monen lapsen on helpompi suunnata tarkkaavaisuutensa sekä meneillään olevaan leikkiin että kuvien käyttöön, kun kuvat löytyvät suoraan leikkitaulun reunoilta ja näin ollen leikki ei keskeydy kuvien käytön vuoksi.

Tuike-taulut mahdollistavat lausetasoisen mallittamisen ja ilmaisun sekä kommunikoinnin eri käyttötarkoitusten käytön. Kuvien avulla voi mm. kysyä, kommentoida ja tehdä kieltolauseita. Taulujen sanastoon on valittu kaikista yleisimmin käytettyjä ydinsanoja sekä aihepiirin kannalta muita tärkeitä sanoja.

 • tarvitsevat tukea leikin monipuolistamiseen esineleikistä kohti kuvitteellista leikkiä
 • ovat alkuvaiheissaan kielen omaksumisessa
 • oppivat suomea toisena kielenään
 • omaksuvat kieltä hitaammassa tahdissa tai poikkeavasti (lapset, joilla on viivästynyt puheen ja/tai kielenkehitys tai joilla on kehityksellinen kielihäiriö)
 • hyötyvät kuvakommunikaation käytöstä kielenkehityksensä tukemisessa
 • Huvipuisto
 • Kahvila
 • Koiraleikki
 • Lääkäri
 • Meren alla
 • Saari
 • Telttaretki
 • Maatila
 • Talvipuuhat
 • Eläintarha
Hinnat

Tuike-taulut sähköisinä

50,00 € (alv. 0 %)
62,00 € (sis. alv. 24 %)

Huom! Tuike-leikkitaulut voi hankkia, vaikka ostajalla ei olisi käytössään Boardmaker-kuvaohjelmaa, sillä taulut toimitetaan myös pdf-tiedostoina. Yhden taulun koko on A3.