Tuike-leikkitaulut

Tuike-leikkitaulut

Tuike-leikkitaulujen avulla jokainen lapsi voi päästä osalliseksi leikin voimasta, osallistua kuvitteelliseen leikkiin ja ilmaista itseään siinä! Taulujen kuvat saavat mielikuvituksen tuikkimaan sekä mahdollistavat kielen ymmärtämisen ja ilmaisun kielellisistä ongelmista huolimatta. Kun aikuinen osoittaa puheensa rinnalla taulun kuvia, lapsen on helpompi ideoida ja laajentaa leikkiään ja tulla siinä ymmärretyksi.

Verrattuna perinteisiin kommunikaatiotauluihin, Tuike-taulut ovat VSD-tyyppisiä (Visual Scene Display) tauluja. Jokaisessa taulussa on leikkiä varten kuvamaailma tietystä aihepiiristä ja reunoilla kiertävä, aihepiirin kannalta tärkeä sanasto PCS-kuvina. Lisäksi jokaiseen tauluun kuuluu irtokuvina aiheeseen soveltuvia hahmoja ja asioita. Lapsi voi leikkiä taulujen kuvamaailmassa joko taulujen mukana tulevilla irtokuvilla tai omilla lempileluillaan, kuten legoukoilla, pikkuautoilla tai muilla leluhahmoilla. Monen lapsen on helpompi suunnata tarkkaavaisuutensa sekä meneillään olevaan leikkiin että kuvien käyttöön, kun kuvat löytyvät suoraan leikkitaulun reunoilta ja näin ollen leikki ei keskeydy kuvien käytön vuoksi.

Tuike-taulut mahdollistavat lausetasoisen mallittamisen ja ilmaisun sekä kommunikoinnin eri käyttötarkoitusten käytön. Kuvien avulla voi mm. kysyä, kommentoida ja tehdä kieltolauseita. Taulujen sanastoon on valittu kaikista yleisimmin käytettyjä, kommunikoinnin kannalta kaikista hyödyllisimpiä eli ns. ydinsanoja (core vocabulary, kuten ei, olla, haluta ja tykätä) sekä aihepiirin kannalta muita tärkeitä sanoja (fringe vocabulary). Jotta kuvien käyttö olisi mahdollisimman helppoa, samat kuvat löytyvät tauluista aina pysyviltä paikoiltaan. Kuvasymbolit ja niiden taustavärit ovat samat kuin yleisimmissä kuvakommunikointikansioissa ja -taulustoissa, joten taulujen käyttö edistää myös lapsen oman kommunikointivälineen käytön opettelua.

 

Tuike-leikkitaulut sopivat muun muassa lapsille, jotka:

 • tarvitsevat tukea leikin monipuolistamiseen esineleikistä kohti kuvitteellista leikkiä
 • ovat alkuvaiheissaan kielen omaksumisessa
 • oppivat suomea toisena kielenään
 • omaksuvat kieltä hitaammassa tahdissa tai poikkeavasti (lapset, joilla on viivästynyt puheen ja/tai kielenkehitys tai joilla on kehityksellinen kielihäiriö)
 • hyötyvät kuvakommunikaation käytöstä kielenkehityksensä tukemisessa

 

Paketti sisältää 10 leikkitaulua, joiden aihepiirit ovat

 • Huvipuisto
 • Kahvila
 • Koiraleikki
 • Lääkäri
 • Meren alla
 • Saari
 • Telttaretki
 • Maatila
 • Talvipuuhat
 • Eläintarha

Taulut toimitetaan sähköisesti Boardmaker- ja pdf-tiedostoina. Yhden taulun koko on A3.

Huom! Tuike-leikkitaulut voi hankkia, vaikka ostajalla ei olisi käytössään Boardmaker-kuvaohjelmaa.

Tilaa Tuike-leikkitaulut täältä!

Tuike-leikkitaulujen käyttöehdot