Search
Close this search box.

Startti – Kuvien käytön aloituspaketti

Lapsi, jonka puheen, kielen tai kommunikoinnin kehitys on viiveistä tai poikkeavaa, ei aina tule ymmärretyksi tai pääse täysipainoisesti osallistumaan arjen puuhiin. Tällainen lapsi saattaa herkästi esimerkiksi jäädä syrjään tai ilmaista turhautumistaan käytöksellään. Tilanne voi olla koko perheelle kuormittava, kun lapsen ilmaisuja joudutaan arvailemaan, eikä lapsi toisaalta välttämättä itse ymmärrä muiden puhetta. Jo varhaisessa vaiheessa lapsen osallisuutta, kommunikoinnin ja kielen kehitystä sekä leikkitaitoja voidaan kuitenkin tukea kuvien avulla. Kuvien avulla myös esimerkiksi siirtymätilanteet, ajan hahmottamisen taidot ja tulevien tapahtumien ennakointi helpottuvat. Perheille suunniteltu kuvien käytön aloituspaketti Startti sisältää monipuolisen valikoiman kuvamateriaaleja lapsiperheen arjen tilanteisiin.

Kipinäkeskus suosittelee, että henkilöt, jotka tarvitsevat kommunikoinnin apuvälineitä, hyödyntävät erikoissairaanhoidon kautta saatavia maksuttomia apuvälinepalveluita. Kommunikoinnin tueksi tarkoitettua materiaalia on mahdollista saada myös kunnan puheterapeutilta, kuntouttavalta puheterapeutilta ja/tai kommunikaatio-opettajalta. Startti-paketti on suunnattu perheille, joilla ei jostain syystä ole vielä ollut mahdollista saada tarvitsemaansa kuvakommunikointimateriaalia, mutta jotka haluavat lähteä tukemaan lapsensa kommunikoinnin, kielen ja puheen kehitystä kuvien avulla.

 • 2 kpl kommunikointialustoja (askartelu, ruokailu, vahakangasmaista materiaalia)
 • 1 leikkialustan leikkihahmoineen (maatila, vahakangasmaista materiaalia)
 • 8 kommunikointitaulua eli kuvataulua tiettyyn tilanteeseen (ydinsanat, tunteet, aamu- ja iltatoimet, kirjan lukeminen, nukkeleikki, rakenteluleikki, autoleikki, juttelu päiväkotipäivästä)
 • 1 ison kommunikointitaulun (ulos lähteminen)
 • 1 viikkojärjestystaulun
 • 1 ensin-sitten-taulun
 • 2 lausenauhaa puuhan valintaan
 • 74 kuvakorttia, joita voi käyttää ensin-sitten-taulussa, viikkojärjestyksessä ja puuhan valinnassa

Paketti sisältää lisäksi lyhyen kirjallisen ohjeen materiaalien käyttöön.

 • ovat alkuvaiheissaan kielen omaksumisessa
 • omaksuvat kieltä hitaammassa tahdissa tai poikkeavasti
 • oppivat suomea toisena kielenään

Kuvien käyttö tukee kuitenkin kaikkien lasten kielenkehitystä!

Startti-paketti on mahdollista ostaa

 • yhdelle perheelle, jolloin paketti sisältää pelkät fyysiset materiaalit
 • ammattilaiskäyttöön, jolloin mukana tulee sähköinen materiaali, jonka voi yhden toimipisteen sisällä jakaa 1–3 ammattihenkilöä. Ammattihenkilöllä ei ole lupaa jakaa tuotteeseen kuuluvia sähköisiä materiaaleja eteenpäin, mutta hän voi tulostaa materiaaleja asiakasperheidensä ja heidän lähiympäristöjensä käyttöön.
Hinnat

Startti – Kuvien käytön aloituspaketti perheille
74,40 € (sis. alv. 24 %)

Startti – Kuvien käytön aloituspaketti ammattilaisille
199,00 € (sis. alv. 24 %)