Pilke-kommunikointialustat

Pilke-kommunikointialustat

Pilke-kommunikointialustat tuovat kuvatuen osaksi lasten jokapäiväisiä puuhia! Kommunikointialustat mahdollistavat osallistumisen monenlaisiin puuhiin kielellisistä pulmista huolimatta. Alustojen kuvatuki auttaa lasta sekä ilmaisemaan itseään, ideoimaan uutta että ymmärtämään puhetta.

Jokaisessa alustassa on keskellä tilaa tiettyä puuhaa varten ja reunoilla kiertävä, aihepiirin kannalta tärkeä sanasto PCS-kuvina. Monen lapsen on helpompi suunnata tarkkaavaisuutensa sekä meneillään olevaan puuhaan että kuvien käyttöön, kun kuvat löytyvät suoraan alustan reunoilta ja näin ollen tekeminen ei keskeydy kuvien käytön vuoksi.

Pilke-kommunikointialustat mahdollistavat lausetasoisen mallittamisen ja ilmaisun sekä kommunikoinnin eri käyttötarkoitusten käytön. Kuvien avulla voi mm. kysyä, kommentoida ja tehdä kieltolauseita. Alustojen sanastoon on valittu kaikista yleisimmin käytettyjä, kommunikoinnin kannalta kaikista hyödyllisimpiä eli ns. ydinsanoja (core vocabulary, kuten ei, olla, haluta ja tykätä) sekä aihepiirin kannalta muita tärkeitä sanoja (fringe vocabulary). Jotta kuvien käyttö olisi mahdollisimman helppoa, samat kuvat löytyvät alustoista aina pysyviltä paikoiltaan. Kuvasymbolit ja niiden taustavärit ovat samat kuin yleisimmissä kuvakommunikointikansioissa ja -taulustoissa, joten alustojen käyttö edistää myös lapsen oman kommunikointivälineen käytön opettelua.

 

Pilke-kommunikointialustat sopivat muun muassa lapsille, jotka:

 • ovat alkuvaiheissaan kielen omaksumisessa
 • oppivat suomea toisena kielenään
 • omaksuvat kieltä hitaammassa tahdissa tai poikkeavasti (lapset, joilla on viivästynyt puheen ja/tai kielenkehitys tai joilla on kehityksellinen kielihäiriö)
 • hyötyvät kuvakommunikaation käytöstä kielenkehityksensä tukemisessa

 

Paketti sisältää 10 kommunikointialustaa, joiden aihepiirit ovat

 • Askartelu
 • Hamahelmet
 • Leivonta
 • Muistipeli
 • Muovailu
 • Piirustus
 • Rakentaminen
 • Ruokailu
 • Tehtävä
 • UNO

Voit valita, tilaatko pelkät fyysiset kommunikointialustat vai paketin, joka sisältää sekä fyysiset alustat että sähköisen materiaalin (alustat Boardmaker- ja pdf-tiedostoina.) Yhden taulun koko on A3. Kommunikointialustat on painettu vahakangasmaiselle materiaalille, joka kestää märällä pyyhkimisen ja rullautuu pieneen tilaan. 

Huom! Kommunikointialustat voi hankkia, vaikka ostajalla ei olisi käytössään Boardmaker-kuvaohjelmaa.

Tilaa Pilke-kommunikointialustat täältä!

Kommunikointialustojen käyttöehdot

Hinnasto