Search
Close this search box.

Kommunikointitaulustot​

Tietokoneavusteisen kommunikoinnin avulla saadaan asiakkaan oma ääni kuuluviin, mutta teknisten apuvälineiden käyttö voi olla yllättävän vaikeaa. Varsinkin sanojen löytäminen laajasta sisällöstä tuntuu välillä ihan mahdottomalta! Kipinäkeskuksen kommunikointitaulustojen selkeän rakenteen avulla kuvakommunikointi helpottuu ja laaja ydinsanasto sekä taivuttimen käyttö tekee kommunikoinnista sujuvaa!

Moni lapsi tai nuori, jolla on hyvin niukka sanavarasto, vetäytyy syrjään tai ilmaisee turhautumistaan käytöksellään. Lähi-ihmiset joutuvat tulkitsemaan vahvasti heidän viestejään ja arvailemaan, mitä heidän vähäsanaiset tai sanattomat ilmaisut mahdollisesti tarkoittavat. Tekninen kommunikoinnin apuväline, joka sisältää kuvallisen kommunikointitauluston on monesti ratkaisu tällaisiin tilanteisiin. Kommunikointitauluston käyttö opitaan samoin kuin kansionkin: oppiminen perustuu lähi-ihmisten antamaan malliin ja heidän käyttämiinsä kielellisiin tukistrategioihin. Mallittaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, jos käytössä on liian niukka sanavarasto tai vahvasti substantiiveihin keskittyvät sisältö. Me Kipinäkeskuksessa olemme suunnitelleet kommunikointitaulustomme siten, että niiden rakenne ja runsas ydinsanasto helpottaa käyttöönottoa. Taulustojen rakenne ja sanasto mukailevat myös hyvin vahvasti kommunikointikansioitamme, joten siirtyminen paperisesta apuvälineestä tekniseen ratkaisuun vaatii mahdollisimman vähän uuden oppimista. Kipinäkeskuksella on kaksi eri laajuista kommunikointitaulustoa.

  • Eniten puheessa käytetyt sanat eli ydinsanat vahvasti edustettuina
  • Joka sivulla toistuvat verbit helpottavat lausetasoista käyttöä
  • Sanasto on järjestetty tilannekohtaisesti eli jokaisen sivun sanasto liittyy tiettyyn tilanteeseen, kun autoleikkiin, aamupalaan tai pihaleikkeihin
  • Kaikki kommunikointikansiot ja -taulustot ovat rakenteeltaan ja merkistöltään yhteneväiset, mikä helpottaa siirtymistä tekniseen apuvälineeseen
  • Sanasto täysin muokattavissa käyttäjän tarpeita vastaavaksi
  • Koko taulustoa ei tarvitse ottaa käyttöön kerralla, vaan sivuja voidaan lisätä ja poistaa tarpeen mukaan

Roihu on laaja, kommunikointikansio Roihun rakennetta ja periaatteita mukaileva sähköinen kommunikointitaulusto.

Liekki on laaja, kommunikointikansio Liekin rakennetta ja periaatteita mukaileva sähköinen kommunikointitaulusto.

Kommunikointitaulusto Kipinä mukailee Kipinä-kansion rakennetta ja periaatteita.

Kommunikointitaulusto Välke on suppein ydinsanastoon perustuva kommunikointitaulustomme.