Hehku

Hehku

Kuvakommunikoinnin ohjauksen työkalu puheterapeuteille ja kommunikaatio-ohjaajille

 • Tarjoaa uuden tavan motivoida ja sitouttaa lähi-ihmisiä kuvakommunikoinnin käyttöön, valmentaa heistä asiantuntijoita läheisensä kuntoutuksessa sekä siirtää opitut asiat käytäntöön
 • Säästää ammattilaisilta aikaa ja vaivaa: sisältää valmiin, johdonmukaisesti etenevän rakenteen sekä paljon valmista materiaalia kuvakommunikoinnin ohjaukseen
 • Sopii käytettäväksi silloin, kun lapsen kanssa aloitetaan kuvakommunikointia sekä silloin, kun kuvien käyttöön kaivataan uutta puhtia
 • Sisältää lisäksi kaksi erillistä kurssia kommunikointikansion käyttöönoton tueksi
 • Toimii Navisec Health -ympäristössä, joka mahdollistaa helpon tietoturvallisen viestinnän asiakkaiden kanssa
 • Varaa etäesittely ottamalla yhteyttä hehku@kipinakeskus.fi!

Millainen Hehkun toimintamalli on? ↓

Hehkun tarkoituksena on tukea lapsen lähiympäristöä tekemään omassa arjessaan itse päätöksiä ja valintoja sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan kuntoutusta aktiivisesti. Ammattilainen toimii valmentajana, jonka tehtävänä on ensisijaisesti kuunnella perhettä ja herätellä heitä itse pohtimaan ja ajattelemaan kuntoutuksen prosessia.

Prosessi etenee seuraavanlaisesti:

 1. Lähiympäristö käy Hehkua läpi yksi kurssi kerrallaan.
 2. Lähiympäristö tekee jokaisen kurssin jälkeen kotitehtävät.
 3. Ennen siirtymistä seuraavaan kurssiin lähiympäristö keskustelee valmentajan kanssa ajatuksistaan ja kokemuksistaan.

Mitä Hehku sisältää? ↓

 1. Kurssit
  • Hehku sisältää 8 erillistä kurssia kuvakommunikaatiosta sekä 2 kurssia kommunikointikansioista. Kurssit ovat lyhyitä tietopaketteja, jotka sisältävät pieniä tekstinpätkiä, paljon kuvia, videoita ja animaatioita sekä aktivoivia tehtäviä oman ajattelun heräämisen tueksi. Lähiympäristö käy kurssin läpi itselleen sopivalla ajalla. Yhden kurssin katsominen kestää n. 15-30 minuuttia. Tutustu kursseihin tarkemmin täällä!

 2. Kotitehtävät
  • Hehkun jokaiseen kurssiin sisältyy monipuolisia ja pienissä askeleissa eteneviä kotitehtäviä, joiden tavoitteina on lähi-ihmisten tiedon ja motivaation lisääminen, kuvien käytön harjoittelu sekä opittujen asioiden yleistäminen arkeen. Hehkuun kuuluu myös valmiita harjoitusideoita ja leikkejä toteutettavaksi lapsen kanssa, tulostettavia ohjeita ja lomakkeita kuvien käytön seurantaan sekä jopa 20 valmista, tulostettavaa toimintataulua.

 3. Valmentajan opas
  • Hehkun ajatuksena on, että puheterapeutti tai kommunikaatio-ohjaaja omaksuu toimintatavan, joka edesauttaa lähiympäristön omaa aktiivisuutta uuden tiedon omaksujana ja oman arjen muokkaajana. Valmentajan opas on ammattilaiselle tarkoitettu lyhyt kurssi siitä, miten omaa rooliaan voisi muuttaa perinteisestä asiantuntijaroolista enemmän valmentajaksi tai ohjaajaksi.

Kenen kanssa Hehkua voi käyttää? ↓

Hehkua voi käyttää sekä asiakkaan perheen että muiden lähi-ihmisten, kuten avustajien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa.

Hehku on sopiva työväline, kun halutaan tukea asiakkaan kommunikointia lausetasoisilla toimintatauluilla tai laajoilla kommunikoinnin apuvälineillä, kuten kuvakommunikointikansioilla tai sähköisillä kommunikointitaulustoilla.

Miten Hehkua käytetään? ↓

Hehku toimii Navisec Health -palvelussa. Hehkua voi käyttää minkä tahansa laitteen (tietokone, tabletti, älypuhelin) selaimella. Ammattilainen ostaa Hehkun lisenssin omaksi työkalukseen, minkä jälkeen hän voi käyttää sitä kaikkien asiakkaidensa kanssa.

Navisec Health on terveydenhuollon ammattilaisille ja heidän asiakkailleen tarkoitettu turvallinen asiointipalvelu. Palvelua voi käyttää myös niiden asiakkaiden kanssa, joiden kanssa ei käytetä Hehkua.

Navisec Health tarjoaa

 • asiakkaalle joustavan tavan katsoa kursseja ja pitää yhteyttä ammattilaiseen mistä ja milloin tahansa
 • mahdollisuuden tietoturvalliseen viestintään asiakkaan ja ammattilaisen välillä (viestien, kuvien, videoiden ja erilaisten tiedostojen jakaminen, myös lausunnot)
 • ammattilaiselle mahdollisuuden omien lomakkeiden luomiseen (esim. esitietolomakkeet)

Hinnat

 • Navisec Health 15 €/kk (alv. 0 %)
 • Hehku 15 €/kk (alv. 0 %)

Tilauksen vähimmäiskesto 3 kk (irtisanomisaika).

Tilaa Hehku!


Palautetta testikäyttäjiltä

Etenemisvauhti on sopiva ja -järjestys looginen. Sisältö oli täyttä asiaa, mallittaminen tuli perusteltua selkeästi sekä ymmärtämisen että ilmaisun tukemisen näkökulmasta. Myös siitä pidin, että todettiin joustavuus ja sovellettavuus, se vei paineita asiakasperheeltäni.

Hyvin tuotu esille arkisia tilanteita, joissa oppiminen onnistuisi mahdollisimman luontevasti ja vaivattomasti.

Yhä enemmän tulen vakuuttuneeksi sähköisten palvelujen tarpeellisuudesta. Erilaisten asiakkaiden kanssa olisi tarpeen, että he pystyisivät omalla ajallaan, rauhassa, omaksua tietoa ja sitten olisi tapaamisilla tai etäyhteyksillä toimiessa valmiimpi pohja lähteä keskustelemaan ajatuksista ja tarpeista.

Päiväkodin kommentti: Hehku on tuonut lisäbuustia kansion käyttöön 🙂 Kansio on ollut monta kertaa mukana pihalla ja mm. jopa jalkapallomatsissa.

Kun ohjauskäyntejä ei enää ole ja keskustelulle on vähemmän aikaa, sillä se tapahtuu lapsen kanssa työskentelyn lomassa, on ainakin minun todella vaikea orientoitua keskusteluun vanhemman kanssa. Tällainen työskentelymalli auttaa huimasti!

Tavoitteiden pohdinnan koin erityisen hyödylliseksi koskien asiakkaan kuvien käyttöä ja puheterapiaa laajemminkin. Pääsimme vanhempien kanssa hyvinkin konkreettiseen tavoitteiden suunnitteluun ja vanhemmat saivat hyvin äänensä kuuluviin.