Tuotteet

Osallisuus kaikille lapsille kielellisestä tasosta riippumatta

Lukuisat ammattilaiset työskentelevät päivittäin sellaisten lasten kanssa, jotka kaipaavat lisätukea itsensä ilmaisuun tai kielellisten taitojen kehitykseen. Arjen resurssit kuitenkin harvoin riittävät kommunikoinnin ja kielen kehitystä tukevien materiaalien valmisteluun. 

Kipinäkeskuksen tuotteet helpottavat ammattilaisten työtä ja parantavat lasten osallisuutta. Roihusten perheen runsaat materiaalipaketit tarjoavat ammattilaisille valmiit, riemukkaat leikit ja pelit, joiden avulla on helppo tukea lasten kielellisiä taitoja niin isommassa ryhmässä kuin kahdenkeskisissä tuokioissa. Kommunikoinnin apuvälinepuolella valikoimaamme kuuluvat laajat kommunikointikansiot ja -taulustot mahdollistavat lausetasoisen ilmaisun lapsille, jotka tarvitsevat kuvatukea omaa puhettaan tukemaan tai korvaamaan. Ammattilaiselle kommunikointikansio antaa työvälineen sekä kielelliseen kuntoutukseen että yli 80 lausetasoista toimintataulua! Kuvakommunikoinnin ohjaustyökalumme Hehku puolestaan tarjoaa puheterapeuteille ja kommunikaatio-ohjaajille valmiin rakenteen ja materiaalit, jotka helpottavat lähi-ihmisten motivointia ja sitoutumista kuvakommunikoinnin käyttöön.  

 

Roihusten perhe

Roihusten perheen tuotteet ovat laajoja ja monipuolisia harjoitusmateriaaleja lasten kommunikoinnin ja kielen kehityksen tukemiseen.

Toiminta- ja leikkitaulut

Kipinäkeskuksen toiminta- ja leikkitaulut tuovat kuvat osaksi innostavia leikkejä ja puuhia ja helpottavat ammattilaisen työtä.

Hehku

Hehku on uudenlainen verkkopohjainen kuvakommunikoinnin ohjauksen työkalu puheterapeuteille ja kommunikaatio-ohjaajille.

Kommunikointikansiot

Kipinäkeskuksen kommunikointikansiot ovat erilaajuisia ydinsanastoon perustuvia kommunikoinnin apuvälineitä, jotka mahdollistavat lausetasoisen kommunikoinnin.

Kommunikointitaulustot

Kommunikointitaulustot mukailevat kansion rakennetta ja periaatteita, mutta hyödyntävät tietokoneen hyviä ominaisuuksia viestinnän parantamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Kipinää puheen kuntoutukseen - Konsonanttiyhtymät

Uusi digitaalinen Kipinää puheen kuntoutukseen -materiaali tuo riemua konsonanttiyhtymien harjoitteluun!