Search
Close this search box.

Tuike-leikkitaulut

Tuike-leikkitaulut mahdollistavat leikkiin osallistumisen kielellisestä tasosta riippumatta! Jokaisessa taulussa on leikkiä varten kuvamaailma tietystä aihepiiristä ja reunoilla kiertävä, aihepiirin kannalta tärkeä sanasto PCS-kuvina. Jokaiseen tauluun kuuluu irtokuvina aiheeseen soveltuvia hahmoja ja asioita.

Paketti sisältää yhteensä 10 leikkitaulua. Taulujen aihepiirit ovat huvipuisto, kahvila, koiraleikki, lääkäri, meren alla, saari, telttaretki, maatila, talvipuuhat ja eläintarha.

Tuike-leikkitaulut toimitetaan sähköisesti Boardmaker- ja pdf-tiedostoina. Yhden taulun koko on A3.

Toimitusehdot

Tilaa tästä

62,00  sis. verot

Tuike-leikkitaulujen avulla lapset pääsevät osallisiksi leikin voimasta!

Tuike-leikkitaulut sopivat muun muassa lapsille, jotka:

  • tarvitsevat tukea leikin monipuolistamiseen esineleikistä kohti kuvitteellista leikkiä
  • ovat alkuvaiheissaan kielen omaksumisessa
  • oppivat suomea toisena kielenään
  • omaksuvat kieltä hitaammassa tahdissa tai poikkeavasti (lapset, joilla on viivästynyt puheen ja/tai kielenkehitys tai joilla on kehityksellinen kielihäiriö)
  • hyötyvät kuvakommunikaation käytöstä kielenkehityksensä tukemisessa

Verrattuna perinteisiin kommunikaatiotauluihin, Tuike-taulut ovat VSD-tyyppisiä (Visual Scene Display) tauluja, joissa kuvat liittyvät tiettyyn ympäristöön tai tilanteeseen ja ovat sijoitettuna taulun reunoille.  Lapsi voi leikkiä taulujen kuvamaailmassa joko taulujen mukana tulevilla irtokuvilla tai omilla lempileluillaan, kuten legoukoilla, pikkuautoilla tai muilla leluhahmoilla. Monen lapsen on helpompi suunnata tarkkaavaisuutensa sekä meneillään olevaan leikkiin että kuvien käyttöön, kun kuvat löytyvät suoraan leikkitaulun reunoilta ja näin ollen leikki ei keskeydy kuvien käytön vuoksi.

Tuike-taulut mahdollistavat lausetasoisen mallittamisen ja ilmaisun sekä kommunikoinnin eri käyttötarkoitusten käytön. Kuvien avulla voi mm. kysyä, kommentoida ja tehdä kieltolauseita. Taulujen sanastoon on valittu kaikista yleisimmin käytettyjä, kommunikoinnin kannalta kaikista hyödyllisimpiä eli ns. ydinsanoja (core vocabulary, kuten ei, olla, haluta ja tykätä) sekä aihepiirin kannalta muita tärkeitä sanoja (fringe vocabulary). Jotta kuvien käyttö olisi mahdollisimman helppoa, samat kuvat löytyvät tauluista aina pysyviltä paikoiltaan. Kuvasymbolit ja niiden taustavärit ovat samat kuin yleisimmissä kuvakommunikointikansioissa ja sähköisissä taulustoissa, joten taulujen käyttö edistää myös lapsen oman kommunikointivälineen käytön opettelua.