Search
Close this search box.

Kommunikationspärm Gnistan

Som individuellt kommunikationshjälpmedel eller för yrkesutövare i yrkesanvändning är Kippin House kommunikationspärmen Gnistan, den snävaste kärnordsbaserade kommunikationspärmen. Gnistan-pärmen är att den alltid individualiseras innan den tas i bruk.

Leveranstiden är ungefär fyra veckor.

Leveransvillkor (på finska)

Tilaa tästä

143,00 374,00  sis. verot

Som individuellt kommunikationshjälpmedel eller för yrkesutövare i yrkesanvändning är Kippin House kommunikationspärmen Gnistan, den snävaste kärnordsbaserade kommunikationspärmen. Med hjälp av den bildbaserade kommunikationspärmen kan språk- och kommunikationsutvecklingen stödas samt vid behov ersätta saknaden av tal.  Gnistan är ett kommunikationsmaterial på satsnivå och därmed är det lätt att bilda hela meningar med hjälp av den. Det finns 14 märken på den alltid synliga kanten. På ett uppslag finns det som mest 20 märken och därtill 7 återkommande kategorimärken

Mängden av märken på ett av Gnistans uppslag är färre och ordförrådet snävare än i kommunikationspärmarna Lågan och Flamman. Gnistan användaren kan lätt övergå att använda de mera omfattande kommunikationspärmarna Lågan eller Flamman, där samma struktur och princip upprepas. Läs mer om Gnistan här!

Gnistan kan införskaffas fastän Boardmaker-symbolprogrammet inte är tillgängligt. Köp av Gnistan-kommunkationspärmen förutsätter att inköparen har grundkunskaper i användning av meningsbaserade kommunikationspärmar.

Exempelsutlag: Gnistan, daghem, butikslek

Användarvillkor för Gnistan