Search
Close this search box.

En dag med familjen Kippin

Tuoteperhe

En dag med familjen Kippin är ett övningsmaterial för att stödja kommunikations- och språkutvecklingen på ett idérikt och mångsidigt sätt!

Läs mer!

Leveranstiden är ungefär en vecka.

Leveransvillkor (på finska)

Tilaa tästä

395,00  sis. verot

Övningsmaterial för att stödja kommunikations- och språkutvecklingen på ett idérikt och mångsidigt sätt!

  • Stödjer språkutvecklingen och inlärning av nya ord
  • Hjälper barn att delta oberoende av deras språkliga nivå
  • Stödjer i synnerhet de barn som på grund av sina språkliga svårigheter drar sig undan
  • Hjälper barn att lära sig svenska som andraspråk

I nästan varje förskolegrupp finns det barn som behöver stöd i sin kommunikations- och språkutveckling. Det kan vara utmanande för pedagoger att stödja de här barnen på grund av brist på tid och resurser. Att hitta tid för att utveckla och pyssla material kan vara svårt och att komma på nya språkliga aktiviteter som inspirerar barnen kan ibland vara knepigt.

En dag med familjen Kippin -materialet har utvecklats för att underlätta pedagogernas arbete. Materialet innehåller färdiga aktiviteter och spel som kan tas i bruk direkt utan desto mer förberedelser. Materialet innehåller även bildstöd, vilket möjliggör delaktighet för alla barn oberoende av deras språkliga nivå. Det går att använda materialet i barngruppen och individuellt.

En dag med familjen Kippin -materialet bygger kring familjen Kippin och deras vardag. Genom roliga och fartfyllda lekar lär sig barnen vardagsord och kan öva både meningsuppbyggnad och berättande utan att det känns som träning. Materialet innehåller tretton aktiviteter som stödjer barnens språkutveckling, inlärning av nya ord och underlättar meningsuppbyggnad.

Materialet är avsett att användas i undervisningssyfte/terapibruk under tillsyn av en vuxen. Produkten innehåller små delar, vilket innebär att den inte lämpar sig att användas med barn under tre år.