Paulina Lönnroth

Paulina Lönnroth

Paulinan vahvuudet puheterapeuttina ovat kärsivällisyys ja se, että hän osaa kohdata lapset heidän tasollaan ja näkee heidän vahvuutensa. Lasten kohtaaminen on Paulinan mielestä myös työn parasta antia. Paulina kokee, että yhteisöllinen työtapa on tärkeä osa kuntoutusta ja hän tekee tiiviisti yhteistyötä sekä perheen, lähiympäristön että muiden ammattiryhmien kanssa. Hän nauttii siitä, että saa arjessa paneutua asiakkaiden kommunikaatiovaikeuksiin – siksi pitkät asiakassuhteet ovatkin Paulinalle mieluisia.

Ennen Kipinäkeskusta Paulina on toiminut puheterapeuttina perusterveydenhuollossa ja erityispäivähoidossa, joissa hän on saanut arvokasta kokemusta arvioinnista, sekä yksilö- että ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta, kouluttamisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Paulinalla on kokemusta sekä alle kouluikäisten että kouluikäisten kuntoutuksesta. Puheterapeutin työssä Paulinaa kiinnostavat erityisesti puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät. Myös monikielisyys, kielellinen erityisvaikeus ja autismikirjon häiriöt ovat lähellä hänen sydäntään.

Erityisosaaminen
  • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
    • AAC-keinojen käyttöönotto
    • lausetasoinen kuvakommunikointi
    • ympäristön ohjaaminen

 

Suoritetut koulutukset

2022 Puhemotoriikan perusteet (3 pv)
2022 Kuvat kielihäiriöisten lasten kuntoutuksessa (½ pv)
2019 Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (½ pv)
2019 Hanen - More Than Words (The Hanen Program® for Parents of Children With Autism Spectrum Disorder or Social Communication Difficulties) (4 pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2019 Pivotal Response Training (PRT) (2 pv)
2018 ISAAC Preconference, Australia (2 pv)
2018 ISAAC Main Conference, Australia (4 pv)
2018 Voimauttava vuorovaikutus (1 pv)
2018 Läheisen ohjaus terapiatyössä (1 pv)
2018 Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3pv)
2017 Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (2 pv)
2017 A Three-part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (2 pv)
2017 Syömis- ja nielemisvaikeudet (1 pv)
2016 Logopedinen näkökulma luki- ja kirjoitusvaikeuksiin (2 pv)
2016 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2016 Puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä arjessa (1 pv)
2015 Änkytys (1 pv)
2013 Lasten ja aikuisten puheen apraksia, erotusdiagnostiikka ja kuntoutus (3 pv)
2013 Tutkimus ja kuntoutus monikulttuurisessa ympäristössä (5 op)
2012 Blisskommunikaation perusteet (2 op)
2011 Viittomakielen perusteet (4 op)

 

Kielet

suomi, ruotsi, englanti

Paulina Lönnroth

Puheterapeutti
050 550 3347
paulina@kipinakeskus.fi