Nella Olasmaa

Nella Olasmaa

Nella on puheterapeuttina keskittynyt haastavien puhemotoristen ja kielellisten vaikeuksien sekä autismin kirjon kuntoutukseen. Nellan osaaminen painottuu erityisesti näiden vaikeuksien kuntoutukseen ja hän myös kouluttautuu aktiivisesti näillä alueilla. Kuntoutuksessa Nella pyrkii näkemään lapsen tai nuoren sekä hänen lähi-ihmisten vahvuudet ja kiinnostuksenkohteet, joiden varaan kuntoutusta on hyvä lähteä rakentamaan. Terapiassa Nella pitää erittäin tärkeänä, että harjoittelussa keskitytään ensisijaisesti taitoihin joita lapset ja nuoret voivat heti hyödyntää omassa arjessaan. Tällöin harjoittelu on motivoivaa ja merkityksellistä.

Nellalla on laaja tietämys erilaisista kuvakommunikointikeinoista, joiden avulla lapset ja nuoret voivat kommunikoida silloin, kun puhe ei ole riittävä kommunikointikeino. Erilaisten kommunikointiratkaisujen kehittely sujuu näppärästi ja Nella pyrkii niitä suunnitellessaan ymmärtämään myös haasteita, joita perheet kohtaavat arjessaan. Erityisesti kommunikointikansiot ovat Nellalle tuttu juttu. Kipinäkeskuksessa Nella on aktiivisesti mukana myös erilaisissa kuvakommunikointiin liittyvissä kehitysprojekteissa.

Nella on työskennellyt lähes koko ammattiuransa Kelan vaativaa lääkinnällistä puheterapiaa toteuttaen lasten ja nuorten arjen ympäristöissä. Lyhyen hetken Nella on työskennellyt myös terveyskeskuspuheterapian puolella Tuusulassa. Sieltä Nella sai loistavaa kokemusta lasten puheterapeuttisesta arvioinnista, terveyskeskuspuheterapeutin työstä ja ensikontaktista perheisiin. Kuvakommunikointi puolestaan tuli tutuksi jo opiskeluaikoina, kun Nella työskenteli Valterin Ruskis-koululla AAC-tuotteistajana.

Parhaillaan Nella työskentelee erityisesti kuvakommunikoinnin ohjaustyökalu Hehkun parissa. Nellaan voi siis olla yhteydessä kaikissa Hehkuun liittyvissä kysymyksissä!

Erityisosaaminen
 • Puhe- ja syömismotoristen vaikeuksien kuntoutus (OPT-, PROMPT-, Värivihje- ja Kosketusvihje-menetelmät)
 • Autismin kirjon häiriöiden erityispiirteiden tuntemus ja huomioiminen kuntoutuksessa
 • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus (PRT-menetelmä, Voimauttavan vuorovaikutuksen tuntemus)
 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (useita koulutuksia)
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -taulustot
  • ympäristön ohjaaminen

 

Suoritetut koulutukset

2018 Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen - syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3 pv)
2017 Oral Placement Therapy: Assessment and program plan development (OPT) (2 pv)
2017 A three-part treatment plan for oral placement therapy (OPT) (2 pv)
2017 Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets eli PROMPT-menetelmä puhemotoriikan harjoittamiseen (3 pv)
2015 Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behaviour Problems: Applying the Science of Behaviour Analysis with Oral Placement Therapy (OPT) (2 pv)
2015 Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach (OPT) (2 pv)
2014 Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä (2 pv)
2014 Green, blue, red -vuorovaikutuskoulutus (1 pv)
2013 Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus (1pv)
2013 Kosketusvihjeet käyttöön! (1pv)
2012 Erotusdiagnostiikka lasten puhemotoriikan häiriöissä (1 pv)
2012 PRT-menetelmän koulutus (2 pv)
2012 Puhemotoriikkaa pienillä puhelaitteilla (1 pv)
2011 Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (2 pv)
2010 Toimivan kommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö (2 pv)

 

Kielet

suomi, englanti

Nella Olasmaa

Puheterapeutti
050 4710 410
nella@kipinakeskus.fi