Mirka Lahti

Mirka Lahti

Tuotevastaava Mirka on työskennellyt Kipinäkeskuksessa keväästä 2016 saakka. Hänen työnkuvaansa kuuluu kommunikointikansioiden yksilöllistäminen ja rakentaminen asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan. Lisäksi Mirka on mukana Kipinäkeskuksen tuotteiden kehittämis- ja päivittämistyössä.

Mirka on aikaisemmalta koulutukseltaan toimintaterapeutti ja toiminut ammatissa yhteensä noin 4 vuoden ajan. Työkokemusta Mirkalle on kertynyt pääasiassa aikuisneurologisten asiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Toimintaterapeutin töitä tehdessään Mirka kiinnostui afaattisten henkilöiden kommunikoinnista ja neurologisiin sairauksiin liittyvistä nielemisvaikeuksista ja halusi syventää tietämystään näistä. Loogiseksi jatkokoulutukseksi muodostui logopedian koulutusohjelma, jossa Mirka aloitti opintonsa syksyllä 2015. Ennen aloittamistaan Kipinäkeskuksessa Mirka ehti työskennellä pienen pätkän AAC-ohjaajan töissä myös HUS Apuvälinekeskuksessa, jossa hän kiinnostui puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista.

Tällä hetkellä Mirkan osaaminen painottuu toimintaterapeutin työn näkökulmasta aikuisneurologisiin asiakkaisiin, mutta logopedian opintojen myötä Mirkaa on alkanut kiinnostaa enenevässä määrin työskentely myös lapsiasiakkaiden kanssa. Erityisesti ajatus työskentelystä lastenneurologisten häiriöiden parissa tuntuu Mirkasta tällä hetkellä kiinnostavalta.

Mirka Lahti

Tuotevastaava
puh. 050-325 0650 (toimisto)
mirka@kipinakeskus.fi
Lähetä Mirkalle salattua sähköpostia tästä.