Kati Lilja

Kati Lilja

Asiakas on ehdottoman arvokas sellaisena kuin on. Tämän Kati haluaisi pystyä välittämään aina kohdatessaan asiakkaansa. Puheterapiassa turvallisuus ja rentous sekä leikillisyys ja ilo ovat tärkeitä asioita. Näiden siivittämänä kommunikointitaitojen omaksuminen sujuu paljon mutkattomammin. Lähiympäristön ohjaaminen on tullut Katille tutuksi ja tärkeäksi aiemmissa työpaikoissa perusterveydenhuollossa vuosina 2005-2021. Parin viime vuoden aikana hän on työskennellyt sote-kuntayhtymässä, jossa on päässyt kehittämään puheterapiaa ja toiminut tiimivastaavana. Perustyö on ollut monipuolista sisältäen erilaisten ryhmien pitämistä, yhteistyökumppaneiden kouluttamista ja moniammatillista yhteistyötä. Kati on nauttinut aiemmissa työpaikoissaan yhteisöllisestä työotteesta ja päässyt viemään mm. AAC-keinoja ja Theraplay-elementtejä lasten lähiympäristöön.

Katin sydäntä lähellä ovat erityisesti pienet puhumattomat tai vähän puhuvat lapset. Myös änkytys ja nimeämisvaikeudet kiinnostavat häntä. Katilla on kokemusta puheterapeuttina änkyttävien lasten sopeutumisvalmennuskursseista. Pro gradu -työn Kati on tehnyt nimeämisvaikeuksien kuntoutuksesta. Aiemmat kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnot ovat antaneet Katille luontevuutta päiväkotiympäristössä toimimiselle ja tietoa lasten erityisyydestä.

Katista on ihanaa päästä pitämään pitkiä puheterapiajaksoja ja ottamaan lähiympäristö mukaan lapsen kuntoutusprosessiin. Kati haluaa kehittyä paremmaksi puheterapeutiksi ja juuri Kipinäkeskuksessa se on hänen mukaansa mahdollista.

Erityisosaaminen
  • Nimeämisvaikeudet
  • Änkytys
  • Pienet puhumattomat lapset ja AAC-keinojen käyttöönottaminen
  • Ryhmäkuntoutus
Suoritetut koulutukset

2021 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2021 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (1 pv)
2020 Pragma-testikoulutus, Soile Loukusa (1 pv)
2020 Etäpuheterapia-koulutus, Sanapolku (½ pv)
2020 Myofunktionaalisen ajattelun perusteet, Hanna Mäkinen (2 pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen, Cynthia Cress (2 pv)
2019 Dynamic Temporal and Tactile Cueing, DTTC.  (1 pv)
2018 Ryhmä-Theraplay (2 pv)
2018 Kielijännekoulutus, Hanna Mäkinen (1 pv)
2018 When children won’t eat: picky eaters versus problem feeders (S.O.S), Kay Toomey (4 pv)
2018 Syömisen á la carte- koulutus (1 pv)
2017 Änkytys: syventävä workshop-päivä puheterapeuteille, Tempokeskus (1 pv)
2017 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (1 pv)

Kielet

suomi, englanti

 

Kati Lilja

Puheterapeutti
puh. 050 471 0410
kati@kipinakeskus.fi