Janette Kotonen

Janette Kotonen

Janette aloitti Kipinäkeskuksen ensimmäisenä AAC-ohjaajana talvella 2020. Hänen työnkuvaansa kuuluu kommunikointikansioiden ja -taulustojen yksilöllistäminen asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti sekä niiden käytön ohjaus asiakkaan lähipiiriille. Lisäksi Janette osallistuu tuotekehitysprojekteihin.

Janette on koulutukseltaan viittomakielen ohjaaja ja puhevammaisten tulkki. Viittomakielen ohjaajan opintojensa aikana hän innostui puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista ja syventyi aiheeseen tehden siitä opinnäytetyönsä. Valmistuttuaan hän työskenteli Valteri-koulu Ruskiksella kuusi vuotta AAC-ohjaajana. Siellä hän työskenteli liikunta- ja monivammaisten lasten ja nuorten kanssa tukien heidän kommunikointiaan ja osallistumistaan. Ruskiksella Janette työskenteli osana moniammatillista tiimiä, joten tiimityö ja yhteistyö asiakkaiden lähipiirin kanssa ovat hänelle tärkeä osa työtä. Oppilastyön lisäksi Janette rakensi ja päivitti oppilaiden kommunikoinnin apuvälineitä, valmisti yksilöllistä kommunikointimateriaalia sekä ohjasi henkilökuntaa ja perheitä kommunikoinnin apuvälineiden käytössä. Hänen tehtäviinsä kuului myös AACi-tuotteiden suunnittelu- ja kehitystyö osana tiimiä.

 

Erityisosaaminen
 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (useita koulutuksia)
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • Lausetasoinen kuvakommunikointi
  • Tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Katseohjaus kommunikoinnissa
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -taulustot
  • Auditiiviset kommunikointikeinot
  • Ympäristön ohjaaminen
 • Liikunta-, kehitys- ja monivammaisten lasten ja nuorten ohjaaminen
 • Varhaisten vuorovaikutustaitojen tukeminen (voimauttava vuorovaikutus)
 • Tukiviittomat ja viitottu puhe

 

Suoritetut koulutukset

2020  Ytimessä – Monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2020  Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2019   Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus (4 x ½ pv)
2018  HYP-käynnistäjäkoulutus (½ pv)
2018  Kajon kommunikaatiokoulutus (Communicator 5 ja Grid 3) (1 pv)
2017  Kajon kommunikaatiokoulutus (Communicator 5) (1 pv)
2015  TAIKE-taulusto kommunikointivälineenä (2 pv)
2014  Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (1 pv)

 

Kielet

suomi, englanti, viitottu puhe

Janette Kotonen

AAC-ohjaaja
050 3409 929
janette@kipinakeskus.fi