Enni Kuusela

Enni Kuusela

Enni on luonteeltaan vauhdikas ja helposti innostuva tyyppi. Hänen välitön ja lämmin suhtautumisensa lapsiin sekä kykynsä heittäytyä leikkiin mahdollistavat joustavasti lapsen ehdoilla etenevät hauskat terapiasessiot. Enni suunnittelee ja toteuttaa puheterapiaa mieluiten tiiviissä yhteistyössä asiakkaan lähiympäristön kanssa. Hän toivoo voivansa työskennellä asiakkaidensa vanhempien ja muiden lähimmäisten kanssa lähes yhtä paljon kuin itse asiakkaan kanssa. Puheterapian tavoitteet lähtevät asiakkaan ja hänen ympäristönsä tarpeista. Tavoitteiden eteen tehdään yhdessä töitä, rohkeasti kokeillen ja sinnikkäästi yrittäen. Ennin osaaminen painottuu puhemotoristen vaikeuksien ratkomiseen useita eri menetelmiä yhdistellen, eritasoisten syömisen pulmien kuntoutukseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytön tukemiseen ja ohjaukseen. Eniten kokemusta Ennillä on alle kouluikäisten vaikeasti puhevammaisten lasten kuntoutuksesta. Yksilöterapian lisäksi Enni vetää puheterapiaryhmiä. Kommunikoinnin apuvälineasioissa hän perehdyttää ja ohjaa perheitä ja yhteisöjä mielellään.

Ennen Kipinäkeskuksessa aloittamista Enni työskenteli neljän vuoden ajan AAC-tuotteistajana Valteri-koulu Ruskiksella. Ruskis-vuosinaan hän pääsi perehtymään lähietäisyydeltä puhetta tukevien ja korvaavien keinojen maailmaan ja vaikeasti puhevammaisten lasten arkeen. Hänen tuolloisiin työtehtäviinsä kuului AACi-kommunikointikansioiden ja toimintataulujen kehitys- ja suunnittelutyö osana tiimiä, sekä erilaisten kommunikointimateriaalien rakentaminen. Lisäksi Enni on työskennellyt pienen pätkän puheterapeuttina kommunikoinnin apuvälineiden parissa HUS Apuvälinekeskuksessa. Tänä aikana tutuiksi ehtivät tulla kommunikoinnin apuvälinetarpeen arviointi ja käytön ohjaaminen.

 

Erityisosaaminen
 • Puhe- ja syömismotoristen vaikeuksien kuntoutus (OPT-, PROMPT- ja Get Permission -menetelmät)
 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (useita koulutuksia)
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -taulustot
  • ympäristön ohjaaminen
 • Ryhmäpuheterapia
 • Koulutustyö

 

Suoritetut koulutukset

2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2018 ISAAC Preconference, Australia (2 pv)
2018 ISAAC Main Conference, Australia (4 pv)
2018 Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3 pv)
2017 AAC ja kertominen (2 pv)
2017 Get Permission -lähestymistapa ruokailun pulmiin (3 pv)
2017 Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Function in Pediatrics (2 pv)
2017 Restructuring Oral Muscular Phonetic Target -menetelmä (PROMPT) (2 pv)
2017 Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach (OPT) (2 pv)
2017 Supporting early development for children with Down Syndrome from birth to 5 years (4 pv)
2016 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2016 ISAAC Preconference, Kanada (2 pv)
2016 ISAAC Main Conference, Kanada (4 pv)
2016 Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development (OPT) (2 pv)
2016 A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (OPT) (2 pv)
2015 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2 pv)
2013 Cued Speech eli vinkkipuhemenetelmä (2 ½ pv)
2011 AAC ja lausetasoinen kuvien käyttö vaikeasti puhevammaisten lasten opetuksessa (1 pv)

 

Kielet

suomi, englanti

Enni Kuusela

Puheterapeutti
Äitiyslomalla
enni@kipinakeskus.fi