Ella Hämäläinen

Ella Hämäläinen

Ellalle puheterapeutin työssä tärkeintä on auttaa ja kannustaa lapsia kehittämään heidän omia taitojaan ilon kautta. Arjessa Ella odottaa kovasti kohtaamisia lasten ja heidän perheidensä kanssa ja terapiahetkissä Ella heittäytyykin lasten kanssa leikin vietäväksi. Perheiden kanssa työskennellessä Ella haluaa olla aidosti läsnä ja kuulla perheiden ajatukset. Empaattisuus on Ellalle ominaista sekä pohdiskeleva työtapa. Kuntoutustyössä Ella arvostaa ja pyrkii tiiviiseen yhteistyöhön lapsen lähiympäristöjen kanssa ja kuntoutusjaksojen tavoitteita hän pohtiikin mielellään yhdessä lapsen arjen asiantuntijoiden kanssa.

Ennen kuntoutustyön aloittamista Ella on työskennellyt Kipinäkeskuksessa jo useiden vuosien ajan mm. tuotteiden parissa ja vuosien varrella erilaiset AAC-keinot ovat tulleet hänelle tutuiksi. Ellalla on kokemusta työskentelystä myös varhaiskasvatuksessa niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta henkilökohtaisen avustajan ja lastenhoitajan työtehtävistä. Logopedian opintojen aikana Ella on työskennellyt myös vammaispalveluissa omaishoitajan sijaisena. Lasten ja heidän perheiden kanssa läheinen työskentely onkin opettanut Ellalle aidon yksilöllisen kohtaamisen ja kuuntelemisen merkityksen. Käytännönläheisyyden lisäksi Ella pitää tärkeänä, että kuntoutustyötä ohjaa ajantasainen alan tutkimustieto ja ammatillinen koulutus. Ella työskentelee erityisen mielellään vuorovaikutukseen, syömiseen tai puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin liittyvien asioiden parissa. Ella työskentelee näiden lisäksi mielellään myös muiden puheterapeuttisten asioiden äärellä, kuten epäselvän puheen ja kielellisten asioiden parissa.

Kuntoutustyön lisäksi Ella työskentelee Kipinäkeskuksessa myynnin ja markkinoinnin parissa sekä osallistuu Kipinäkeskuksen koulutuspalveluiden kehittämiseen.

 

Erityisosaaminen

 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -taulustot
  • ympäristön ohjaaminen

 

Suoritetut koulutukset

2021 Mitä vikaa syömisessä? -koulutus (1 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2021 Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (½ pv)
2021 Ytimessä - monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2021 International Pediatric Feeding Disorder Conference (2 pv)
2020 Lasten säätelytaidot ja niiden tukeminen (3 pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2018 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)

 

Kielet

suomi, englanti

 

Ella Hämäläinen

Puheterapeutti
Myynti ja koulutus
050 475 6816
ella@kipinakeskus.fi