Ella Hämäläinen

Ella Hämäläinen

Ella työskentelee Kipinäkeskuksella myynti- ja koulutusvastaavana. Työpäivät kuluvat pääosin koulutusjärjestelyiden sekä myyntiin ja markkinointiin liittyvien työtehtävien parissa. Logopedian opinnot Ella aloitti Helsingin yliopistossa vuonna 2016 ja saman vuoden lopulla alkoivat myös työt Kipinäkeskuksessa.

Aiemmin Ella on opiskellut matkailualaa ja työskennellyt aina ihmisten parissa. Kiinnostus logopedian opintoihin heräsi erilaisten ihmiskohtaamisten kautta ja päätös hakeutua opiskelemaan alaa vahvistui lasten parissa työskentelyn myötä. Erityisesti työskentely avustajana integroidussa päiväkotiryhmässä herätti Ellan kiinnostuksen puheterapeutin ammattia sekä puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia kohtaan.

Lasten kanssa toimiminen on Ellalle mieluista ja tulevaisuudessa puheterapeuttina hän kokee työskentelyn lasten kanssa luonnollisimmalta vaihtoehdolta. Ellan kiinnostuksen kohteita ovat puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin lisäksi lastenneurologiset häiriöt, syömisen pulmat sekä valikoivasti puhumattomat ja puhumista arastelevat lapset.

Ella Hämäläinen

Myynti- ja koulutusvastaava
050 475 6816
ella@kipinakeskus.fi