Posted on

Etenemisvauhti on sopiva ja -järjestys looginen. Sisältö oli täyttä asiaa, mallittaminen tuli perusteltua selkeästi sekä ymmärtämisen että ilmaisun tukemisen näkökulmasta. Myös siitä pidin, että todettiin joustavuus ja sovellettavuus, se vei paineita asiakasperheeltäni.