Taru Vornanen

Taru pyrkii tekemään puheterapiasta lapselle innostavaa, mielekästä ja hauskaa niin, että lapsi tulee puheterapiaan mielellään. Tämä toteutuu, kun huomioidaan lapsen kiinnostuksen kohteet ja taipumukset. Kun lapsi osallistuu puheterapiaan innokkaana, myös tavoitteellinen harjoittelu on helpompaa toteuttaa. Tavoitteena on saada aikaan kohdennettua ja tehokasta kuntoutusta, joka toteutetaan lapselle mielekkäällä tavalla. Taru pitää lapsen lähiyhteisön ohjausta tärkeänä ja pyrkii toteuttamaan käyntejä kotiin säännöllisesti. Hänestä on merkityksellistä, että perhe osallistuu lapsen kuntoutukseen omien voimavarojensa puitteissa.

Puheterapiatyössä Taru pitää monipuolisuudesta ja mahdollisuudesta oppia uutta jatkuvasti. Hänellä on kokemusta sekä perusterveydenhuollon työstä (lasten arvioiden, perheiden ohjauksen ja kuntoutuksen parissa) että Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Perusterveydenhuollossa Taru tutustui laajasti puheterapiakenttään sekä erilaisiin puheen, vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen viiveiden ja poikkeavuuksien arviointiin sekä kuntouttamiseen. Kuntoutustyössä Taru pitää erityisesti siitä, että hän pääsee pureutumaan lapsen taitoihin ja taitojen kehittämiseen syvällisesti ja pääsen näkemään asiakkaiden taitojen edistymisen vuosien varrella.

Taru Vornanen

Puheterapeutti
Vanhempainvapaalla
taru@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tukiviittomat
  • ympäristön ohjaaminen
 • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
 • Äänteellinen kuntoutus

Suoritetut koulutukset

2023 Lasten syömisen häiriöiden kuntoutus (1 pv)
2023 Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach (2 pv)

2023 Lukikuntoutuksen palaset haltuun – Tehokoulutus puheterapeuteille (1pv)
2022 Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC (2 pv)
2022 Pivotal Response Treatment (PRT) (2 pv)
2022 Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet (1 pv)
2022 Yhteistyötä ja sitoutumista: ohjeita yhteisöjen ohjaamiseen terapeuteille (½ pv)
2022 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (1 pv)
2021 OPT 1; A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (2 pv)
2021 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (1,5 pv)
2021 Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -työpaja (1 pv)
2021 Lasten kerrontataitojen arviointi ja kuntoutus (1 pv)
2021 Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen (1 pv)
2021 Introduction to PROMPT: Technique Workshop (3 pv)
2019 Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (1 pv)