Kippin House gör språket synligt!

Kipinäkeskus/Kippin House företaget grundades 2013 av två innovativa talterapeuter. Förutom talterapi tjänster utvecklar företaget språkligt material. Företagets målsättning är att möjliggöra delaktighet för alla barn oberoende av deras språkliga nivå. Denna dröm strävar vi till både genom vårt specialkunnande i kommunikation, tal och språk, samt genom att göra språket så synligt som möjligt! Grunden till våra innovativa produkter och skolningar byggs således på vårt terapiarbete – de bästa idéerna hämtas från vardagspraktiken! Våra material hjälper pedagoger, talterapeuter, speciallärare och föräldrar att stödja barns kommunikations- och språkutveckling. Att främja barns kommunikationskunskaper är vår hjärtesak. Vår specialkompetens ligger inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Kippin House verksamheten har under åren utvidgats och sysselsätter nu ca 20 arbetstagare. Vår populäraste produktfamilj Familjen Kippin omfattar redan över 50 % av marknaden i Finland. Kippin House produkter säljs också i Sverige, där Funka Mera Norden AB representerar våra produkter.

Övningsmaterial för att stödja kommunikations- och språkutvecklingen på ett idérikt och mångsidigt sätt!

Möjliggör delaktighet för individer med kommunikationssvårigheter.

Kippin House erbjuder skräddarsydda utbildningar i alternativ och kompletterande kommunikation och bildkommunikation i förskolan.

Sonja Forsberg, Speciallärare inom småbarnspedagogiken, Ingå, Finland

Ett superbra och mångsidigt material där man kan träna språkanvändningen, språkförståelsen, gestaltning och mycket, mycket annat. Jag har tagit ut allt material som fanns bakom länken både från En dag med familjen Kippin och Upptäck och berätta med familjen Kippin. Möjligheterna är oändliga det är bara att spinna vidare på alla idèer som kommer för. Senast har jag haft När? - frågesport för att öva på att lyssna och ta till sej. Jag är verkligen fascinerad över hur många olika möjligheter materialet ger mej."

Maj-Britt Berglin Svensson, Förskollärare, Ryd, Sverige

Har arbetat med Familjen Kippin materialet i grupper där det finns många språk. Materialet gjorde att vi fick kommunikation med enkla medel. Fördelen med materialet är att det går så lätt att anpassa till de barn vi jobbar med för tillfället. Variationen med de olika delarna gör att vi når olika barn. Vilket gör att vi även kunde utmana de barnen som hade svenska som hemspråk. Ytterligare en stor fördel var att materialet var lätt att plocka fram."

Lisa Nilsson, Utvecklingsledare i tal/språk och kommunikation och specialpedagogik, Strängnäs kommuns förskolor, Sverige

"En dag med familjen Kippin" skapar förutsättningar för kommunikation. Materialet innehåller färdiga spel och aktiviteter, vilket underlättar i pedagogernas arbete då det bara är att ta fram och använda materialet. Det bästa av allt är bildstöden som möjliggör deltagande för alla barn."

Karolina Nagrell, Förskollärare, Strängnäs kommun, Sverige

En dag med familjen Kippin ger mig möjlighet att erbjuda undervisning på ett lekfullt, mångfacetterat och språkutvecklande sätt. Med hjälp av materialet kan jag erbjuda, både flerspråkiga barn och barn med språkstörning undervisning som gynnar språkutvecklingen och kommunikationsförmågan. En dag med familjen Kippin är helt enkelt ett språkutvecklande material som lämpar sig för alla barn i förskolan!"