Search
Close this search box.

Roihusten arjessa

Kielellistä tukea tarvitsevia lapsia on paljon, mikä vaatii kiireisiltä ammattilaisilta runsaasti resursseja. Roihusten perheen avulla helpotat työtäsi ja tuet tehokkaasti lasten kielen kehitystä!

Lasten parissa työskentelevien ammattilaisten arki on usein kiireistä eikä lasten kielen kehitystä tukevien materiaalien suunnitteluun ja valmistamiseen ole riittävästi aikaa. Kielellistä tukea tarvitsevia lapsia, niin yksi- kuin monikielisiä, on kuitenkin nykyään paljon. Me tiedämme, että lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten resurssit ovat pienet ja toivomme, että ammattilaiset pystyisivät nykyistä tehokkaammin käyttämään kallisarvoisen aikansa olennaiseen: kehityksen ja oppimisen tukemiseen.

Roihusten arjessa -materiaalin avulla säästät runsaasti suunnittelu- ja askarteluaikaa ja saat valmiit leikit ja pelit hauskoihin kielellisiin tuokioihin. Runsas ja monipuolinen materiaali riittää helposti koko vuoden kielellisten tuokioiden suunnitteluun. Roihusten arjessa -materiaalin avulla tuet lasten kielen kehitystä systemaattisesti ja tehokkaasti niin ryhmässä kuin kahdenkeskisissäkin tilanteissa. Materiaalissa keskitytään juuri lapselle tärkeään arjen sanastoon ja pienten lauseiden tekoon. Rikastettujen tapahtumakuvien ja laajennetun sanavaraston avulla eriyttäminen jokaisen lapsen kielellisen taitotason mukaisesti onnistuu vaivattomasti. Lisäksi leikkien ja pelien vaikeustason muuttaminen lasten taitojen mukaan on helppoa.

Lue lisää alta Roihusten arjessa -tuotteistamme.

Uudistunut Roihusten arjessa -harjoitusmateriaali

Mitä uutta löytyy entistäkin paremmasta Roihusten arjessa -harjoitusmateriaalista:

Uudistetut tapahtumakuvat, joissa monikulttuurisuus ja monimuotoisuus korostuvat entisestään

 • Roihusten perhe on monikulttuurinen
 • Päiväkoti- ja piha-aihepiireissä monikulttuurisuus on runsasta ja monimuotoisuus näkyy myös lapsiryhmässä (kuulolaite, kommunikointikansio, pyörätuoli)
 • erityisesti kylpyhuone ja makuuhuone -tapahtumakuvat ovat entistä tapahtumarikkaammat
 • tapahtumakuviin ujutettu enemmän käsitteitä, joka mahdollistaa sujuvamman eriyttämisen

Laajennettu sanavarasto helpottaa eriyttämistä entisestään

 • aihepiirien substantiivi- ja verbisanasto on entistä runsaampi
 • uudet numerokuvakortit (0-10)
 • uudet tunteet ja olotilat -kuvakortit
 • liikkumiskortteja on lisätty

Uudet leikit

 • uusi leikki (bonussetistä tuttu) Hassut lauseet – tukee lauseiden rakentamista
 • eroteltu toisistaan pienryhmäleikit ja ryhmäleikit
 • uusia ryhmäleikkejä Myrkkyä! ja Pyykkipoikaleikki

Uudistetut leikkimateriaalit

 • uudet Nadja Sarellin kuvittamat kärpäset, jotka on valmiiksi painettu ja leikattu
 • kärpäslätkiä ja magneettionkia 2 kpl molempia (ennen 1 kpl)
 • neljä eri väristä pussukkaa lauseenmuodostuksen leikkejä varten
 • lisätty pyykkipojat ryhmäleikkejä varten
 • uudet lausenauhat Hassut lauseet -leikkiä varten

Kerrontakorttien uudistukset

 • kerrontakorteista on tehty avuksi valmiita lauseita, joita pystyy muodostamaan kommunikointitauluilla – löytyvät verkkokurssista
 • kerrontakorttien taakse on painettu muototausta, jonka avulla eri aihepiirien kortit on helppo erottaa toisistaan
 • lisätty ylimääräiset muovipussit leikattuja kerrontakortteja varten

Kommunikointitaulut

 • uudistettu uusien tapahtumakuvien mukaisesti
 • suunniteltu siten, että lauseiden tekeminen kerrontakorteista niiden avulla on helppoa

Roihusten arjessa -materiaali soveltuu kaikkien lasten kielen kehityksen tukemiseen. Sen avulla tuet erityisen hyvin niitä lapsia, joiden kielenkehitys on viiveistä tai poikkeavaa, jotka oppivat suomea toisena kielenään ja jotka käyttävät kuvia kommunikoinnin tukena. Roihusten arjessa antaa työkaluja muun muassa puheterapeuteille, varhaiskasvatuksen ammattilaisille, S2-opettajille, erityisopettajille, puhevammaisten tulkeille sekä vanhemmille.

Roihusten arjessa -verkkokurssi, vuosilisenssi

Kaipaatko tukea Roihusten arjessa -materiaalin käyttöönottoon?

Verkkokurssina suoritettava Roihusten arjessa -verkkokurssi on laaja kokonaisuus ja sisältää mm. paljon teoriaa, vinkkejä materiaalin käyttöön ja aitoja leikkivideoita materiaalin eri leikeistä!

Uusi verkkokurssi:

 • sisältää koulutusta, joka helpottaa käyttöönottoa ja jonka avulla voi ylläpitää henkilöstön osaamista ja kouluttaa uutta henkilöstöä
 • sisältää kaikki peli- ja leikkiohjeet, useista leikeistä myös esimerkkivideoita lapsiryhmästä
   • aloitusleikkien erotteleminen (5 kpl) helpottaa materiaalin käytön opettelua
 • ei enää työläitä latauslinkkejä ja ihmettelyä, missä digitaaliset materiaalit ovat – kaikki harjoitusmateriaalin paino- ja digitaaliset materiaalit tulostettavassa muodossa ja hyvässä tallessa aina koko henkilöstön käytettävissä
 • myös tapahtumakuvat tulostettavissa verkkokurssilta
 • uudistetut pöytä- ja kotitehtävät
 • uudistettu aloitustarina

Päivittyvä materiaali:

 • verkkokurssi päivittyy ja laajenee ajan myötä, tulossa mm. uusia leikkejä, pelejä ja kotitehtäviä!

Roihusten arjessa
-harjoitusmateriaali

Hinnat:
275 € (alv. 0 %)
341 € (sis. alv. 24 %)

Roihusten arjessa
-verkkokurssi, vuosilisenssi

Hinnat:
50 € (alv. 0 %)
62 € (sis. alv. 24 %)

Roihusten arjessa on käytössä kaikissa Espoon ja Turun päiväkodeissa. 99,4 % asiakkaistamme suosittelisi Roihusten perheen tuotteita kollegoilleen!

Roihusten arjessa -harjoitusmateriaali sisältää:
 • Tapahtumakuvat, 6 kpl
  • Olohuone
  • Makuuhuone
  • Keittiö
  • Kylpyhuone
  • Päiväkoti
  • Piha
 • Kuvakortit (PCS), 530 kpl
 • Kerrontakortit
 • Kommunikointitaulut, 9 kpl
 • Ydinsanaston harjoitusohjelma
 • Lautapelit, 32 kpl (vain sähköisinä)
 • Kotitehtävät, 42 kpl (vain sähköisinä)
 • Ahmattihahmot, 3 kpl
 • Yllätyskortit
 • Liikkumiskortit
 • Leikki- ja pelivälineet: magneettionget, kärpäslätkät, nopat, pelinappulat, klemmarit, pussukat

Hinnat
275 € (alv. 0 %)
341 € (sis. alv. 24 %)

kaikki
Tilaa Roihusten arjessa -harjoitusmateriaali

Roihusten arjessa on tarkoitettu opetus-/terapiakäyttöön aikuisen välittömässä valvonnassa. Tuote sisältää pieniä osia, joiden osalta se ei sovellu käytettäväksi alle 3-vuotiaiden kanssa.

Lisätiedot: info@kipinakeskus.fi.

Roihusten arjessa -materiaalin käyttöehdot

Roihusten arjessa -verkkokurssi sisältää:
 • helpota käyttöönottoa, ylläpidä henkilöstön osaamista sekä kouluta uutta henkilöstöä
 • kaikki peli- ja leikkiohjeet, useista leikeistä myös esimerkkivideoita lapsiryhmästä
 • aloitusleikkien erotteleminen (5 kpl) helpottaa materiaalin käytön opettelua
 • kaikki harjoitusmateriaalin paino- ja digitaaliset materiaalit tulostettavassa muodossa ja hyvässä tallessa aina koko henkilöstön käytettävissä
 • tapahtumakuvat tulostettavissa verkkokurssilta
 • uudistetut pöytä- ja kotitehtävät
 • uudistettu aloitustarina

Hinnat
50 € (alv. 0 %)
62 € (sis. alv. 24 %)

Finns även på svenska: 

Also available in English: