Roihusten eväsretki

Lasten kielelliset haasteet huomataan arkisissa tilanteissa, mutta taitojen systemaattinen kartoittaminen on vaikeaa. Roihusten eväsretken avulla saat selkeän kuvan lapsen kielellisistä taidoista, tunnistat kielenkehityksen riskipiirteet ja saat keinoja tuen suunnitteluun!

Kielellistä tukea tarvitsevia yksi- ja monikielisiä lapsia on paljon ja heidän taitojensa tarkempi kartoittaminen arjen keskellä voi olla haastavaa. Kielellisten taitojen puutteet saatetaan huomata, mutta niiden systemaattisempi havainnointi ja kehittymisen seuranta ei aina onnistu ilman erityisiä työkaluja. Lomakkeet antavat usein vain pintapuolisen kuvan lapsen kielellisistä taidoista, eivätkä niistä kaikki välttämättä huomioi niitä lapsia, jotka eivät ilmaise itseään lainkaan puheella.

Roihusten eväsretki tarjoaa valmiin rakenteen ja tehtävät lasten kielen ymmärtämisen ja ilmaisun taitojen kehittymisen seurantaan. Sen avulla tunnistat lisäksi lapsen kielenkehityksen riskipiirteitä ja saat keinoja tuen suunnitteluun. Helppokäyttöinen materiaali pohjautuu lausetasoiseen kuvatukeen, joten lapsen kielelliset taidot tulevat esiin, vaikka puheilmaisu olisikin vielä puutteellista. 

Roihusten eväsretki soveltuu noin 3–8-vuotiaiden yksi- ja monikielisten lasten kielellisten taitojen kartoittamiseen ja seurantaan. Johdonmukaista työkalua voivat käyttää niin varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen ammattilaiset kuin puheterapeutitkin.

Roihusten eväsretki -materiaalin sisältö
 • Käyttöopas
 • Havainnointilomake
 • Seurantalomake
 • Tuen suunnittelulomake
 • Tapahtumakuva
 • Substantiivitaulut, 3 kpl
 • Verbitaulut, 3 kpl
 • Toimintataulut, 3 kpl
 • Kerrontakortit
 • Substantiivikuvakortit (PCS), 20 kpl
 • Kuvasarjat, 2 kpl
 • Paperinuket ja esinekuvat, 6 kpl
 • Ahmattihahmo
 • Leikki- ja pelivälineet
 • Omenat
 • Osoitustikku
 • Korttipidikkeet
 • Pussukka

Kaikki materiaalit tapahtumakuvaa lukuun ottamatta löytyvät myös sähköisinä.

Tilaa Roihusten eväsretki

Roihusten eväsretki on tarkoitettu opetus-/terapiakäyttöön aikuisen välittömässä valvonnassa.

Tuote sisältää pieniä osia, joiden osalta se ei sovellu käytettäväksi alle 3-vuotiaiden kanssa.

Lisätiedot: info@kipinakeskus.fi.

Roihusten eväsretki -materiaalin käyttöehdot

Hinnat:
120,00 € (alv. 0 %)
148,80 € (sis. alv. 24 %)