Search
Close this search box.

Roihusten eväsretki auttaa ammattilaista havainnoimaan lasten kielenkehitystä ja suunnittelemaan tukitoimia

Lataa tekstin lopusta lista lasten kielenkehityksen riskipiirteistä!

Lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille on arkipäivää huomata, että omassa päiväkotiryhmässä tai omalla luokalla on lapsia, joilla on kielellisiä haasteita. Itsensä ilmaiseminen puheella voi olla haastavaa, lapsen on vaikea noudattaa kuultuja ohjeita tai hänellä on puutteita vaikkapa sanavarastossa. Vaikka pulmat tulisivat selvästi esille arjessa, ei kuitenkaan aina ole itsestään selvää, miten haasteista saataisiin tarkempi kuva tai kuinka näitä lapsia voitaisiin tukea. Erilaiset lomakkeet antavat usein taidoista vain pintapuolisen käsityksen, eivätkä välttämättä sovellu sellaisten lasten taitojen arviointiin, jotka eivät vielä ilmaise itseään puheella. Varhaiskasvatuksen tai opetuksen ammattilaiset saattavatkin kokea, että tietyt lapset tarvitsisivat jonkinlaista kielellistä tukea, mutta selkeämmän kuvan saamiseksi kaivattaisiin tarkempaa kartoitusta.

Kielellisillä vaikeuksilla voi olla varsin pitkäkestoisia vaikutuksia oppimisen, hyvinvoinnin ja osallisuuden kannalta. Siksi on hyödyllistä tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ne lapset, jotka tarvitsevat kielenkehitykseensä tukea. On havaittu, että tietyt riskipiirteet kertovat siitä, että kielenkehitys etenee mahdollisesti tyypillistä hitaammin tai poikkeavasti. Pääset tämän tekstin lopusta lataamaan listan sekä yksi- että monikielisten lasten kielenkehityksen riskipiirteistä! Kielellisten haasteiden huomaaminen on jo hyvä alku, mutta tämän lisäksi kaivataan useimmiten tarkempaa kartoitusta, jotta tiedetään, mihin tukitoimet kannattaa kohdistaa.

Tässä kohtaa Roihusten eväsretki tulee apuun! Roihusten eväsretki on lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunniteltu havainnointimateriaali, joka auttaa tunnistamaan kielenkehityksen riskipiirteet, saamaan tarkemman kuvan lapsen kielellisistä taidoista ja suunnittelemaan lapselle tukea hänen kunkin hetkisten taitojensa mukaisesti. Roihusten eväsretki on suunniteltu 3–8-vuotiaiden lasten kielellisten taitojen arviointiin, eli se on kätevä työkalu niin varhaiskasvatuksen kuin esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille. Tehtävät auttavat jäsentämään lapsen kielen ymmärtämisen, puheen tuottamisen ja kielen käytön taitoja erityisesti arkisen sanaston näkökulmasta. Materiaali soveltuu käytettäväksi niin moni- kuin yksikielisten lasten kanssa.

Eväsretki on ainoa havainnointimateriaali, joka pohjautuu vahvasti kuvatukeen, eli sen avulla esille pääsevät myös niiden lasten taidot, joiden puheilmaisu on hyvin niukkaa tai sitä ei vielä ole lainkaan. Innostavat tehtävät on lisäksi laadittu sellaiseen järjestykseen, että arempikin kielenkäyttäjä kiinnostuisi ja rohkaistuisi osallistumaan. Tarvittaessa havainnointia voi lisäksi jakaa useammalle kerralle ja tehtäviä valita lapsen taitotason mukaan. Mikäli Roihusten perhe on lapselle ennalta tuttu vaikkapa Roihusten arjessa -materiaalista, samat tutut hahmot seikkailevat myös eväsretkellä. Muiden Roihusten perheen tuotteiden tuntemusta ei kuitenkaan vaadita – ei lapselta eikä aikuiselta – Roihusten eväsretken käyttämiseksi!

Roihusten eväsretki sisältää seuraavat tehtävät:

  • Yksittäisten substantiivien ymmärtäminen
  • Yksittäisten verbien ymmärtäminen
  • Abstraktien käsitesanojen ymmärtäminen
  • Lauseiden ymmärtäminen
  • Kertomuksen ymmärtäminen
  • Yksittäisten substantiivien nimeäminen
  • Lauseiden muodostaminen
  • Kertomuksen muodostaminen kuvasarjasta

Ammattilaiselle Roihusten eväsretki on helppo ottaa käyttöön: pieni alkuaskartelu sekä käyttöoppaaseen ja materiaaleihin tutustuminen riittää. Ja jos työyhteisö kaipaisi syvällisempää perehtymistä Eväsretken käyttöön, Kipinäkeskus tarjoaa myös paketteja, joihin sisältyy koulutusta materiaalin käyttöön.

Roihusten eväsretki on lasten kielenkehityksen arvioinnin tukena käytössä jo monissa päiväkodeissa. Varhaiskasvatuksen opettaja Essi Mäyrälä espoolaisesta Mainingin päiväkodista kertoo, että materiaali on ammattilaiselle helppo käyttää ja tarjoaa tukea omaan työhön, sillä sen avulla saa konkreettisemman kuvan lapsen kielellisistä taidoista ja niiden kehittymisestä sekä apua tuen suunnitteluun.

”Meillä Eväsretkeä tehdään kaiken ikäisten lasten kanssa, myös ihan pienempien, lähes puhumattomien kanssa. Eväsretki tehdään lapsen kanssa kauden alkupuolella ja lopulla, näin saadaan arvioitua, kuinka kielenkehitys on edennyt. Eväsretki on koettu helpoksi tehdä, sitä voi jakaa useampaan tehtäväkertaan. Lapset tekevät innolla tehtäviä ja jaksavat yllättävän pitkäänkin tehtävien parissa!”

Roihusten eväsretki soveltuu muuten vallan mainiosti myös puheterapeutin työn tueksi! Arviointityötä tekevälle Eväsretki tuo lisätyökalun kielellisten taitojen kartoitukseen etenkin niiden lasten kanssa, joiden puheilmaisu on vielä niukkaa. Kuntoutuksen parissa työskentelevä puolestaan voi saada tukea arvioinnin lisäksi myös tavoitteenasetteluun, kun Eväsretken tehtävät tehdään lapsen kanssa jakson alussa ja lopussa. Meillä Kipinäkeskuksessa puheterapeutit ovat kokeneet Eväsretken varsin hyödylliseksi asiakkaiden taitojen seurannassa ja GAS-tavoitteidenkin laadinnassa etenkin niiden asiakkaiden kohdalla, joiden kielelliset taidot ovat vielä melko pienet.

Tuntuuko siltä, että Roihusten eväsretki voisi auttaa sinua työssäsi lasten kanssa? Kurkkaa alta webinaarista lisätietoa tai ota meihin suoraan yhteyttä! Voit myös varata meiltä oman puolen tunnin ajan ja tulla etänä juttelemaan Eväsretkestä tai muista Roihusten perheen tuotteista tarkemmin.

Lataa lista lasten kielenkehityksen riskipiirteistä tästä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *