Search
Close this search box.

Erkkaope Roihusten matkassa

Alakoulun laaja-alaisen erityisopettajan kokemuksia Roihusten matkassa- materiaalista

Roihusten matkassa -materiaali on alun perin esiopetuksen käyttöön laadittu toiminnallinen ja eriyttämisen mahdollistava oppimateriaali. Materiaalilla pystyy tukemaan kielellisten taitojen kehitystä, etenkin käsitteiden hallintaa ja kerronnan taitoja. Sain materiaalin Kipinäkeskukselta käyttööni keväällä ja olen kokeillut, miten se taipuu koulun puolelle esi- ja alkuopetukseen. Taipuuhan se, ja itseasiassa myös venyy ylemmilläkin luokilla käytettäväksi!

Materiaali on rakennettu kuuden lasten arkeen läheisesti liittyvän aihepiirin ympärille. Jokaiseen aihepiiriin kuuluu oma tapahtumia vilisevä tapahtumakuvansa. Tapahtumakuviin liittyy mm. erilaisia kuva- ja kerrontakortteja, kommunikointitauluja, kuvasarjoja, sekä pelejä, tehtäviä ja leikkivälineitä. Materiaalia on paljon! Osa materiaaleista tulee pakkauksessa heti käyttöön otettavina, muut voi tulostaa sähköisestä materiaalipankista.


Koska materiaali on laaja, oli järkevää aloittaa tutustuminen valitsemalla yksi aihepiiri ja muutama itselle mieluinen peli tai tehtävä. Valitsin ensimmäiseksi aihepiiriksi Kesäpuuhat ja kokeilin mitä kaikkea keksin siitä saada aikaiseksi.  Aloitin kakkupelin pelailulla, tosin en ehtinyt leikata kakkupaloja ja keräsimme niiden sijaan timantteja. Peli toimi aivan loistavasti niinkin.

Eskareiden kanssa olen lähinnä toteuttanut materiaalin tehtäviä ja pelejä sellaisenaan. Päädyttiin tosin jo harjoittelemaan lausetajua ja kuvalukemista niin että mietin Kesäpuuhat-kuvaan liittyviä lauseita tai virkkeitä, joita pystyi muodostamaan kuvakorteilla. Laitoin aina yhden lauseen kortit yhteen rasiaan. Eskarit hakivat rasian kerrallaan, asettelivat kuvakortit järkevään järjestykseen ja sitten “lukivat” lauseen kuvien perusteella. Esimerkiksi: Vaari leikkaa ruohonleikkurilla nurmikkoa. 

Olen käyttänyt materiaalia myös ensimmäisen ja toisen luokan oppilaiden sekä S2-oppijoiden kanssa. Heidän kanssaan materiaali toimii hyvin sellaisenaan sanaston ja käsitteiden hallinnan varmistamiseen sekä kertomisen taitojen harjoitteluun ja lukemisvalmiuksien tukemiseen. Kun lukemaan opettelevien oppilaiden kanssa on päästy kiinni sanojen tunnistamiseen, voi tätä materiaalia hyödyntää todella monipuolisesti lukemisen, kirjoittamisen ja kielitiedon sisältöjen opettamiseen.

Lukutaidon opettaminen

Materiaalin hyödyntäminen lukemisen opettamiseen on mahdollista mutta melko työlästä ja osin rajattua. Sana- ja virketasolle löytyy jonkun verran materiaalia ja itse on helppo kehitellä lisää. Ihan lukemisen alkeisiin materiaali ei sellaisenaan sovellu, eikä sitä ole siihen suunniteltukaan. Materiaalin leikkejä ja peli-ideoita voi kuitenkin käyttää. Kakkupeliä olen hyödyntänyt lukemaan opettelevien kanssa tavu- ja sanakorteilla. Soveltamalla materiaalia luovasti voi sen kuitenkin saada sopimaan aiheeseen kuin aiheeseen. Ihan viime viikkoina kokeilin hyödyntää Kaupunki-aihepiiriä sekä tavu- että sanatason aloitteleville lukijoille.

Valikoin kuvakorteista sellaiset kortit, joissa oli tavuja jo opetelluilla kirjaimilla. Kirjoitin näistä sanalaput ja korostin tutut tavut yliviivaustussilla.  Hyödynnettiin kuvakortteja niin että laitoin kuvakortin taakse sanalapun. Oppilaat ottivat sanakortin ja lukivat oman osaamisensa mukaisesti joko tavun tai koko sanan. Sitten kortti käännettiin ja katsottiin, mikä kuva on kyseessä. Kuva etsittiin sitten tapahtumakuvasta. 

Kirjoittaminen

Virkkeiden ja tarinoiden kirjoittamiseen löytyy valmiina mm. kerrontakortteja, tarinapohjia ja kuvasarjoja. Kerronnan vihjekorteilla voi havainnollistaa ja harjoitella tarinan rakennetta. Kuvakorteista voi kirjoittaa hassuja virkkeitä ja tapahtumakuvaan liittyvistä puhekuplista voi harjoitella lukemista. Koska-, Kun-, Missä-, Kuka- ja Milloin-pelit toimivat myös isompien oppilaiden kanssa noppapelinä tai vaikka tehtäväkorteiksi leikeltynä.

Materiaalin soveltaminen

Peli-ideoita on helppo muokata mihin tahansa aiheeseen valikoimalla kuvakorteista sopivat kortit. Suomen kielen sisällöissä yksi herkullinen osio on kielitieto. Kuvakorteista voi napata esimerkiksi eri sanaluokkien kortteja tai vastakohtakortit. Tehtäviin voi myös valikoida pitkiä vokaaleita, kaksoiskonsonantteja tai vaikka äng-äännettä sisältäviä kortteja. Tapahtumakuvia voi hyödyntää monipuolisesti eri kielitiedon sisältöihin. Yksinkertaisimmillaan kuvista voi etsiä eri sanaluokkien sanoja tai yhdyssanoja. Leikit ja peli-ideat ovat sovellettavissa myös muihin oppiaineisiin!

”Materiaali toimii niin luokanopen kuin erityisopettajan käytössä ja eriyttäminen on helppoa.”

Materiaalia voi hyödyntää isossa yleisopetuksen luokassa, pienemmissä ryhmissä, pareittain tai itsenäisesti. Materiaali toimii niin luokanopen kuin erityisopettajan käytössä ja eriyttäminen on helppoa. Isossa ryhmässä opettaja voi eriyttää tehtävänantoja esimerkiksi näin: osa kirjoittaa tapahtumakuvasta sanoja, osa virkkeitä ja osa keksii virkkeen jatkoksi useamman siihen liittyvän virkkeen. Jokainen käyttää samaa materiaalia itselleen sopivalla tasolla. Jos taas kaikki toimivat saman ohjeen mukaisesti, on open helppo eriyttää tehtävien määrän avulla. Etenkin kirjoittamisessa tapahtumakuva eriyttää sellaisenaan: joku nappaa tapahtumakuvasta vain idean tarinan alkuun, toinen saattaa etsiä kuvasta tukea myös tarinan jatkolle. 


Materiaali on erityisen hyödyllinen, jos oppilasryhmässä on oppilaita

  • joilla on kielellisiä pulmia,
  • jotka opiskelevat suomea toisena kielenä tai
  • jotka hyötyvät kuvista kommunikoinnin ja ymmärtämisen tukena.

Materiaalin suurin hyöty on mielestäni juuri sen monikäyttöisyys ja suomen kielen keskeinen sanasto, mikä mahdollistaa kaikkien osallistumisen samoihin tehtäviin kielellisistä taidoista riippumatta. Ihan kaikenkattava alakoulun suomen kielen materiaalipaketti Roihusten matkassa ei vielä ole ja siihen sitä ei olekaan suunniteltu. Onneksi Kipinäkeskus on innokas kehittämään materiaalejaan, joten voipi olla, että Roihusten matkassa materiaaliin lisätään tulevaisuudessa eriyttämistä helpottavia sanakortteja ja lukemaan opettamisen sisältöjä. Sitten tämä setti on mainio, toiminnallinen suomen kielen materiaali ihan kaikille alakoululaisille eskarista kuudenteen luokkaan saakka.

”Materiaalin suurin hyöty on mielestäni sen monikäyttöisyys ja suomen kielen keskeinen sanasto, mikä mahdollistaa kaikkien osallistumisen samoihin tehtäviin kielellisistä taidoista riippumatta.”

Kirjoittaja:
Laura Mäenpää
Erityisopettaja

—–

Muistathan lisäksi jouluisan tarjouksemme: vuoden loppuun 31.12.2023 saakka Matkassa -paketin ostajalle ihana tunnelmallinen joulu -materiaalipaketti digitaalisena kaupan päälle!

Facebook

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *