Search
Close this search box.

Roihusten perhe

Kielellistä tukea tarvitsevia lapsia on paljon, mikä vaatii kiireisiltä ammattilaisilta runsaasti resursseja. Roihusten perheen avulla helpotat työtäsi ja tuet tehokkaasti lasten kielen kehitystä!

Lasten parissa työskentelevien ammattilaisten arki on usein kiireistä eikä lasten kielen kehitystä tukevien materiaalien suunnitteluun ja valmistamiseen ole riittävästi aikaa. Kielellistä tukea tarvitsevia lapsia, niin yksi- kuin monikielisiä, on kuitenkin nykyään paljon. Me tiedämme, että lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten resurssit ovat pienet ja toivomme, että ammattilaiset pystyisivät nykyistä tehokkaammin käyttämään kallisarvoisen aikansa olennaiseen: kehityksen ja oppimisen tukemiseen.

Roihusten perheen materiaalit helpottavat työtäsi säästämällä runsaasti suunnittelu- ja askarteluaikaa sekä tarjoamalla valmiit leikit ja pelit hauskoihin kielellisiin tuokioihin. Roihusten perheen avulla tuet lasten kielen kehitystä systemaattisesti ja tehokkaasti niin ryhmässä kuin kahdenkeskisissäkin tilanteissa.

Roihusten perheen tuotteet soveltuvat kaikkien lasten kielen kehityksen tukemiseen. Niiden avulla tuet erityisen hyvin niitä lapsia, joiden kielenkehitys on viiveistä tai poikkeavaa, jotka oppivat suomea toisena kielenään ja jotka käyttävät kuvia kommunikoinnin tukena. Roihusten perhe antaa työkaluja muun muassa puheterapeuteille, varhaiskasvatuksen ammattilaisille, S2-opettajille, erityisopettajille, puhevammaisten tulkeille sekä vanhemmille.

Varaa aika maksuttomaan esittelyyn ja etsitään teille parhaiten soveltuvat Roihusten tuotteet!

Tuotteet

Roihusten arjessa opitaan perussanastoa ja lauseenmuodostusta.

Roihusten matkassa harjoitellaan erityisesti käsitteiden ja kerronnan taitoja.

Roihusten eväsretki auttaa tunnistamaan kielenkehityksen riskipiirteet.

Roihusten lisämateriaalit tuovat tuoteperheeseen uutta sanastoa.

Leikkisä varhennetun englanninopetuksen materiaali!