Search
Close this search box.

Arvot Kipinäkeskuksen arjessa

Välitämme. Olemme innovatiivisia. Vaikutamme.

Vaikka arvomme näkyvät toivon mukaan myös ulospäin, ne ohjaavat ennen kaikkea Kipinäkeskuksen sisäistä toimintaa: Teemme arvojemme pohjalta strategisia valintoja. Annamme niiden näkyä ja tuntua terapiatyössämme. Muistutamme niistä itseämme uutta kehittäessämme, ja nautimme niistä työpaikan kahvihuoneessa.  

Välitämme

Kipinäkeskuksessa välittäminen lähtee liikkeelle työhyvinvoinnista. Sen takia meillä panostetaan yksilön ja tiimin jaksamiseen, esimerkiksi pitämällä terapiamäärät kohtuullisina. Työn mielekkyyteen voi vaikuttaa vaikkapa mukauttamalla työnkuvaa tai monipuolistamalla asiakaspalettia. Kunkin työntekijän kanssa pyritään löytämään hänen elämäänsä parhaiten sopivat ratkaisut. Myös yhteisöllisyys on meille tärkeä osa arkea. Siitä pidetään huolta muun muassa kokoontumalla yhteiselle aamupalalle. Kun koko työyhteisö välittää toinen toisistaan, työssä viihtymisestä ja sen tukemisesta muodostuu yhteinen tavoite.  

Työntekijöiden ja heidän työtapojensa kautta välittämisen kulttuuri heijastuu myös asiakastyöhön. Kuntoutustyön ammattilaisina meille on keskeistä vaikuttaa asiakkaan elämänlaatuun myönteisesti. Puheterapeuttimme kuvasivat välittämistä arvona näin: ”Työssämme välittäminen on myötäelämistä asiakkaiden ja heidän lähi-ihmistensä elämässä. Ennen muuta se tarkoittaa heidän kuuntelemistaan ja vaihtelevien elämäntilanteiden ymmärtämistä. Vaikka terapia- ja ohjauskäynneille mennään kuntoutustavoitteet ja -menetelmät mielessä, toimivan yhteyden saavuttaminen on ensisijaista. Ilman sitä tavoitteiden eteen työskentely voi olla kaikille osapuolille tylsää pakkopullaa tai harjoittelemaan ei välttämättä päästä ollenkaan. Hankalistakin lähtökohdista voi kehittyä toimiva kuntoutussuhde, kun välittäminen on läsnä kaikessa tekemisessä.”

Olemme innovatiivisia

Asiakas- ja tarvelähtöinen innovatiivisuus pohjautuu siihen, että kuuntelemme, selvitämme ja ennakoimme asiakkaiden tarpeita. Kokeilemme ja sovellamme terapiatyössämme uusia kuntoutusmenetelmiä ja -materiaaleja. Tiedämme omasta kokemuksesta, kuinka kiireistä työ varhaiskasvatuksesssa, kouluissa ja terapeuttina on. Niinpä on palkitsevaa pystyä luomaan toimivia työkaluja, jotka auttavat kentällä. Palaute on meille tärkeää, sitä kerätään aktiivisesti ja tuotteita kehitetään sen perusteella.

Kipinäkeskuksen tuotevalikoima on kasvanut ja päivittynyt vuosien varrella huimasti. Uudet kehitysideat syntyvät usein arjen työssä mutta niiden hiominen toimivaksi kokonaisuudeksi vie aikaa. Moni puolivalmis ajatus päätyy lopulta pöytälaatikkoon mutta tiedämme sen olevan osa kehittämistyötä. Luovuudelle halutaan kuitenkin antaa meillä tilaa. Uuden luominen tuo monelle meistä hurjan paljon iloa, puhtia ja intoa töihin, kuten perustajakaksikkomme asian ilmaisi.

 

Vaikutamme

Vaikuttaminen kumpuaa meillä halusta auttaa, tukea ja luoda esteetöntä kommunikointiympäristöä yhteiskunnan tasolla. Meille on tärkeää edistää erityisesti lasten osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä. Tämä edellyttää sitä, että ymmärrys puheen, kielen ja kommunikoinnin haasteista ja niiden tukikeinoista yhteiskunnassa lisääntyy. Tämän takia Kipinäkeskus haluaa osaltaan jakaa tietoa niin tuotekehityksen kautta, asiantuntijoita kouluttamalla kuin tarjoamalla ilmaisia vinkkejä ja materiaalia.

Vuosien saatossa Kipinäkeskuksen vaikuttamistyö ja sen aikaansaannokset ovat ulottuneet laajalle: lausetasoinen kuvakommunikointi on yleistynyt varhaiskasvatuksessa ja somekanavien kautta on levitetty tietoa ydinsanaston ja mallittamisen tärkeydestä. Olemme jakaneet lukemattomia kommunikointitauluja, jotta tiukankin budjetin tahoilla olisi mahdollisuus tukea lasten osallisuutta ottamalla käyttöön lausetasoinen kuvakommunikointi. Lisäksi Kipinäkeskuksen tuotteita ja apuvälineitä on kehitetty niin, että niitä voi hyödyntää monipuolisesti myös ennaltaehkäisevässä ja varhaisen tuen vaiheessa. Näin tuetaan lapsen kielen ja kommunikoinnin kehitystä hänen omista lähtökohdistaan.

Kipinäkeskus on olemassa, jotta kaikki – etenkin lapset – pystyvät osallistumaan tasavertaisesti kielitaidostaan riippumatta. Jokaisella ihmisellä on oikeus toimivaan kommunikointiin, mutta unelmamme ei toteudu, jos sen puolesta ei tehdä töitä. Ja vaikka se ehkä kliseistä onkin, niin tätä työtä ei voi tehdä hyvin, jos siinä ei ole sydän mukana.

Facebook

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *