Nina Alanko

Puheterapeutin työ yhdistää monia Ninan kiinnostuksen kohteita kuten lasten kanssa työskentelyä, kuntoutusta, erilaisten ihmisten kohtaamista sekä lääketiedettä. Nina katsoo vahvuuksikseen terapeuttina rauhallisen asenteen sekä empaattisen suhtautumisen asiakkaaseen. Nina pyrkii terapiatyössä asiakaslähtöisyyteen ja yhteisölliseen työotteeseen, jossa huomioidaan koko lapsen arkiympäristö. Ninan mielestä puheterapiassa on tärkeää tehdä harjoittelusta motivoivaa ja hauskaa. Puheterapiassa parasta hänen mukaansa on lapsen kohtaaminen sekä lapsen taitojen edistymisen seuraaminen.

Ennen Kipinäkeskusken tiimiin liittymistä Nina on työskennellyt puheterapeuttina perusterveydenhuollossa terveyskeskuksessa. Työssään terveyskeskuksessa hän kohtasi paljon erilaisia asiakkaita, joilla oli sekä äänteellisiä pulmia että kielellisiä vaikeuksia. Ninalla on kokemusta sekä puheterapeuttisesta arvioinnista että itse kuntoutustyöstä. Myös ryhmämuotoinen kuntoutus on lähellä hänen sydäntään. Moniammatillinen yhteistyö on tullut Ninalle tutuksi perusterveydenhuollossa. Ninan mielestä oman ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden tutkimustiedon omaksuminen on tärkeää ja siksi hän pyrkii kouluttautumaan aktiivisesti.

Nina Alanko

Nina Alanko

Puheterapeutti
puh. 050 471 3192
nina@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

  • Epäselvän puheen ja äännevirheiden kuntoutus
  • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus
  • Puheen kehityksen viiveen kuntoutus
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
  • Ryhmäpuheterapia

Suoritetut koulutukset

2022 Selective Mutism – Evidence Based Practices (2 pv)
2022 Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC (2 pv)
2021 ISAAC Connect (4 pv)
2021 Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus (1 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2020 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2020 Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2020 Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (½ pv)
2019 Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus (1 pv)
2017 OPT 1; A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (2 pv)
2017 Puheen ymmärtämisen kuntoutus (1 pv)
2017 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2 pv)

Kielet

suomi, englanti