Mirka Arvio

Mirka on työskennellyt Kipinäkeskuksessa keväästä 2016 asti. Aiemmin Mirkan työnkuva koostui pääasiassa tuotteiden kehittämis- ja päivittämistyöstä. Nykyisin Mirka tekee puheterapeuttina Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja vastaa lisäksi sisällöntuotannosta Kipinäkeskuksen sosiaalisen median kanaviin.  

Mirka on koulutukseltaan myös toimintaterapeutti ja aiemman koulutuksensa ansioista Mirka tarkastelee puheterapeuttinakin jokaista asiakastaan kokonaisvaltaisesti, pyrkien mahdollistamaan asiakkaidensa aidon osallistumisen heille mielekkäisiin arjen toimintoihin. Puheterapiassa onnistumisen ilo, hassuttelu, leikillisyys ja asiakkaan vahvuuksien sekä mielenkiinnonkohteiden tunnistaminen ovat tärkeitä asioita, joiden kautta Mirkan mielestä saavutetaan parhaita tuloksia. Terapeutin tehtävänä on luonnollisesti pitää huolta, että terapiahetkissä tai kotona tehtävät harjoitukset ovat tavoitteellisia ja pohjautuvat tutkittuun tietoon. Terapeuttina Mirka on iloinen, leikkisä ja tsemppaava. Asiakkaidensa lähiympäristöiltä (mm. perhe ja päiväkoti) Mirka toivoo aitoa sitoutumista niin terapiasuhteeseen kuin yhdessä asetettaviin puheterapiatavoitteisiinkin, jotta kuntoutuksella voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvät tulokset.  

Tällä hetkellä Mirka on kiinnostunut työskentelemään laajasti etenkin kielenkehityksen ja puhemotoristen pulmien parissa. Työssään Mirka hyödyntää luontevasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakkaidensa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Mirkan mielestä oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja ylläpitäminen ovat tärkeä osa terapeutin työtä ja siksi hän pyrkiikin lisäkouluttautumaan aktiivisesti.  

Mirka Arvio

Mirka Arvio

Puheterapeutti
Sisällöntuottaja
puh. 050 567 2608
mirka@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -taulustot
  • ympäristön ohjaaminen

Suoritetut koulutukset

2023 Pivotal Response Training (PRT) (2 pv)
2023 Puhemotoriikan koulutus: Assessment and Treatment of Childhood Apraxia of Speech: Practical Clinical Application of DTTC for Severe CAS (3pv)
2023 Lukikuntoutuksen palaset haltuun – Tehokoulutus puheterapeuteille (1pv)
2022 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2 pv)
2022 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2 pv)
2022 Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC (2 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2020 Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (½ pv)
2020 Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2018 Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3 pv)
2018 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)

Kielet

suomi, englanti