Ryhmäterapia

Kipinäkeskuksessa opitaan yhdessä!

Yksilöterapian lisäksi Kipinäkeskuksessa järjestetään ryhmämuotoista puheterapiakuntoutusta. Ryhmäpuheterapiassa lapset saavat intoa harjoitteluun toisiltaan ja samalla pystytään harjoittelemaan sosiaalisia taitoja, ryhmässä toimimista ja toisten huomioimista ikätovereiden kesken. Ryhmämuotoisen kuntoutuksen myötä sekä lapset että lähi-ihmiset saavat toisiltaan vertaistukea.

Kipinäkeskuksen yhteisöllinen ryhmämuotoinen puheterapia on prosessi, jossa yhdistyvät sekä lasten ryhmäpuheterapiakerrat että vanhemmille suunnatut ohjaukselliset ryhmäkäynnit. Ryhmiin mahtuu mukaan 2–4 lasta ja niitä vetää ryhmän koosta riippuen 1–2 puheterapeuttia. Ryhmät ovat jaksottaisia (kesto yhteensä 14 ryhmäkäyntiä + 1 yksilökäynti) ja niihin voi osallistua tarpeen mukaan kerran tai kaksi vuodessa. Kipinäkeskuksen ryhmien rinnalle voidaan myös suositella yksilöpuheterapiaa, jossa voidaan vastata lapsen sellaisiin tarpeisiin, joihin ei ryhmässä pystytä keskittymään.

Kipinäkeskuksen kaikkia ryhmäterapioita varten suositellaan 14 ryhmätapaamista vastaanottokäynteinä. Ryhmäterapiakerrat toteutuvat omien toimitilojemme 80-neliöisessä terapiatilassa Malmilla.

Kuntoutus on pääasiassa Kelan kustantamaa, mutta muut maksusitoumukset ovat myös mahdollisia. Alla olevien ryhmäjaksojen lisäksi Kipinäkeskus toteuttaa ryhmäkuntoutusta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti räätälöitynä.

Kipinät

Apua arkeen kuvakommunikoinnin avulla! Ryhmämuotoinen puheterapiajakso lapsille, jotka tarvitsevat kuvakommunikointia pääasialliseksi kommunikointikeinokseen. Kohderyhmänä ovat lapset ja perheet, joiden kanssa halutaan käynnistää kuvakommunikointi.

Lieskat

Vauhtia kommunikointikansion käyttöön! Ryhmämuotoinen puheterapiajakso 4–7-vuotiaille lapsille, joilla on käytössään laaja kommunikointikansio. Kohderyhmänä ovat lapset ja perheet, jotka tarvitsevat lisäpuhtia kansion käyttöön omassa arjessaan.

Sähikäiset

Kielellistä ryhmäkuntoutusta mukaansatempaavalla otteella! Ryhmämuotoinen puheterapiajakso lapsille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Kohderyhmänä ovat 6–8-vuotiaat lapset, joilla on niukka sanavarasto ja sanahaun vaikeutta.