Search
Close this search box.

Hehku varhaiskasvatuksen ammattilaisten ohjauksessa

Kollegani Nella kirjoitteli alkuviikosta blogiin valmentajan kokemuksia työskentelystä Hehkun kanssa. Myös minulla Hehku on ollut ahkerassa käytössä kuvakommunikoinnin ohjauksen tukena ja itse ajattelin kertoa kokemuksiani Hehkun käytöstä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ohjauksessa. Hehku soveltuu siis vanhempien lisäksi mainiosti myös lapsen päiväkodin aikuisten ohjaamiseen!

Omassa työssäni kuntouttavana puheterapeuttina olen päässyt näkemään monen päiväkodin arkea. Kokemukseni mukaan varhaiskasvatuksen henkilökunta on kiinnostunutta kuvakommunikoinnin käytöstä arjessa ja suhtautuu siihen myönteisesti, mutta monessa päiväkodissa on suuri tarve konkreettisille keinoille, joilla voidaan tehostaa lasten kielenkehitystä ja turvata onnistunutta kommunikointia. Tämä tarve on entisestään lisääntynyt muun muassa monikielisten lasten määrän kasvaessa. Varhaiskasvatuksen henkilökunnalla ei useinkaan ole aikaisempaa koulutusta kuvakommunikointiin liittyen ja puheterapeutilla on vain harvoin mahdollisuuksia toteuttaa päiväkodilla erillisiä ohjauskäyntejä. Terapiakäynneille henkilökunnan puolestaan voi olla vaikea ehtiä mukaan, tai jos tällainen mahdollisuus on, ryhmästä vain yksi aikuinen pääsee mukaan. Päiväkodin aikuisten ohjaaminen kuvakommunikoinnin käyttöön on siis puheterapeutille usein haastavaa.

Kuvien käytön ohjaus jää lisäksi resurssien ja ajanpuutteen vuoksi usein varsin yleiselle tasolle: päiväkodit saavat ohjeeksi ”ottaa kuvat käyttöön”, mutta epäselväksi voi hyvin jäädä, miten, milloin ja millä materiaalilla tämä olisi tarkoitus toteuttaa. Verkkopohjainen työkalu Hehku tarjoaa uuden tavan ohjata varhaiskasvatuksen henkilökuntaa. Hehkun kurssit tarjoavat johdonmukaisesti eteneviä, selkeitä ohjeita ja ideoita siihen, miten kuvien käytössä pääsee alkuun. Materiaali sisältää myös paljon käytännön esimerkkejä, kuten videoita, joiden avulla asioiden hahmottaminen ja omaan arkeen siirtäminen helpottuu. Lisäksi ohjaus on pilkottu sopivan kokoisiin paloihin, joita aikuiset voivat käydä läpi itselleen sopivana aikana – pienetkin hetket hektisen arjen keskellä riittävät. Kurssien katsomiseen ja tehtävien tekemiseen voi osallistua koko tiimi osana päiväkodin toimintaa. Tällä tavalla varmistetaan se, että kuvien käyttö ei ole vain tiettyjen aikuisten vastuulla ja taataan lapselle mahdollisuus itseilmaisuun ja osallistumiseen kaikissa tilanteissa.

Hehkun kurssit ja tehtävät tähtäävät siihen, että kuvien käyttö tulee osaksi päiväkodin jokapäiväistä arkea. Kun harjoituksia tehdään alusta lähtien arkisten toimintojen lomassa, kuvakommunikoinnin siirtyminen osaksi päivittäisiä rutiineja ja pysyväksi toimintatavaksi helpottuu. Myös valmista materiaalia löytyy rutkasti, mikä puolestaan helpottaa varhaiskasvatuksen kiireisten ammattilaisten työpäiviä, nopeuttaa suunnittelua ja säästää aikaa muuhun. Olen itse huomannut, että usein pulmana on myös se, kuinka neuvoja kuvakommunikoinnin käyttöön sovelletaan ryhmätasolle. Hehku sisältää omat erityisesti ryhmäympäristöön suunnitellut kurssinsa (kurssit 7-8), joiden materiaalit soveltuvat helposti käytettäviksi isommankin ryhmän kanssa.

Hehku toimii Navisec Health -palvelussa, jonka avulla päiväkodin henkilökunta voi helposti olla puheterapeuttiin tai kommunikaatio-ohjaajaan yhteydessä, saada joustavasti toivomiansa muokkauksia kuvamateriaaliin sekä esimerkiksi lisämateriaalia juuri tietylle lapselle tai ryhmälle. Esimerkiksi yksi päiväkodeista, joita itse olen Hehkun avulla ohjannut, laittoi juuri ennen lomaani minulle viestin ja toivoi kuvamateriaalia dinosaurusleikkiin. Aikuiset lähettivät leikissä tarvittavaa sanastoa Navisec Healthin kautta minulle, minä puolestani pystyin heti lähettämään toimintataulun heille ja kuvat pääsivät dinosaurusleikkiin saman tien käyttöön ? Myös säännölliset ohjauskeskustelut oman valmentajan kanssa auttavat yksilöllistämään harjoituksia ja kuvamateriaaleja juuri tietylle lapselle tai tiettyyn tuokioon sopiviksi.

Parhaimmillaan Hehku valmentaa päiväkotien henkilökunnasta kuvakommunikoinnin asiantuntijoita, minkä ansiosta he pystyvät itse käyttämään kuvia ryhmänsä lasten kanssa jo ennen kuin ulkopuolisten ammattilaisten lähetteitä tai tutkimuksia tarvitaan. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy säästävät resursseja ja takaavat lapselle paremmat mahdollisuudet osallisuuteen kielellisestä tasosta riippumatta.

-Kipinäkeskuksen puheterapeutti Mirja

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *