Search
Close this search box.

Erityisluokanopettajan kokemuksia Hehku-valmennuksesta

Joko kuvakommunikoinnin ohjaustyökalumme Hehku on sinulle tuttu? Olemme aiemmin jakaneet blogissamme kokemuksia Hehkun käytöstä erityisesti valmentajan näkökulmasta – pääset lukemaan nuo tekstit täältä ja täältä. Tällä kertaa pääsemme syventymään erityisluokanopettajan kokemuksiin Hehku-valmennuksesta. Erityisluokanopettaja Tiina Torvikoski opiskeli kommunikointikansion käyttöä Hehkun avulla AAC-ohjaajamme Janeten valmennuksessa, kun hänen luokallaan aloitti lapsi, joka oli saanut kommunikointikansion. Soitimme Tiinalle ja kysyimme, miten hänen luokkansa arki on muuttunut Hehkun myötä!

Erityisluokanopettaja Tiina on työssään koulussa ja aiemmin varhaiskasvatuksessa käyttänyt runsaasti kuvia kommunikoinnin tukena ja nähnyt myös kommunikointikansioita. Kuvakommunikointi on Tiinan mielestä aina ollut tärkeä asia, mutta varsinaista ohjausta lausetasoiseen kuvakommunikointiin ja kansion käyttöön hän ei ollut aiemmin saanut. Syksyllä Tiinan luokassa aloitti uusi lapsi, ja huoli lapsen mahdollisuuksista kommunikointiin oli suuri; opettajasta tuntui, että poika jäi äänettömäksi, kun keinoja kommunikointikansion käyttöön ei ollut ja kansion avaaminenkin saattoi jäädä vain ajatuksen tasolle. Tiina tarttui tilaisuuteen opiskella Hehkun avulla kuvakommunikointia, ja tämän myötä Tiina kokee osaavansa kommunikoida lapsen kanssa ja myös tukea lapsen omaa kommunikoinnin kehitystä.

Kuvakommunikoinnin ohjauksen työkalu Hehku soveltuu hyvin käytettäväksi etänä. Hehkussa valmennettava käy ensin läpi lyhyen verkkokurssin ja tekee sen pohjalta arkeen sovellettavia kotitehtäviä. Kotitehtävien jälkeen valmentaja ja valmennettava keskustelevat kurssin asioista ja käytännön harjoituksista puhelimitse tai videoyhteyden välityksellä. Valmennustapaamisen jälkeen on aika siirtyä seuraavaan kurssiin. Tiina koki, että Hehkun oppimistavoitteet oli hienosti rakennettu aivan pienestä liikkeelle lähtien. Hiljalleen tietomäärä kasvoi ja mielenkiinto opittavaa asiaa kohtaan pysyi yllä. Kaikkein tärkeimmäksi osaksi Hehkua Tiina mainitsee kotitehtävät, joiden myötä uusia asioita pääsi harjoittelemaan lapsen kanssa. Tiina kertoo, että kursseissa olevat mallivideot auttoivat konkreettisuudellaan alkuun harjoittelussa. Valmennustapaamisissa Janette kannusti eteenpäin, näki pienetkin hyvät edistysaskeleet ja loi rauhallista ilmapiiriä uuden oppimisen äärelle.

Kommunikointi luokalle tulleen uuden oppilaan kanssa lähti hiljalleen kehittymään. Tiina kokee, että keskusteluyhteys lapseen on löytynyt, ja sitä myötä huoli lapsen kommunikoinnista vähentynyt merkittävästi. Tiina on oivaltanut, että aikuisen tehtävä on myös tukea lapsen kommunikoinnin kehitystä ja tähän Hehku on antanut hyviä eväitä; kun aikuiset oppivat kommunikoimaan kuvien avulla, myös lapsi kehittyy. Tällä hetkellä kommunikointikansio ja muut kuvalliset kommunikointikeinot ovat Tiinan luokassa aktiivisessa käytössä, ja toimintatauluja käytetään muidenkin lasten kanssa. Tiina kokee, että kaikki luokan lapset hyötyvät kuvien käytöstä ja ovat siitä myös kiinnostuneita. Jotkut luokan lapsista ovat oppineet kommunikoimaan kansiota käyttävän lapsen kanssa kansion avulla yksittäisiä kuvia näyttämällä. Väärinkäsitykset kommunikointitilanteissa ovat vähentyneet. Tiinan luokan neljästä aikuisesta kaksi kävi Hehkun läpi ja toiset aikuiset ovat oppineet kuvien käyttöä mallista. Paras tilanne Tiinan mielestä olisi, jos ryhmän kaikki aikuiset voisivat käydä Hehkua läpi samanaikaisesti.

Keskustelumme lopuksi Tiina kiteyttää: Kun näkee kommunikointikansion ensimmäistä kertaa, ensin tuntuu, että ei tästä tule mitään. Mutta kun pienistä jutuista lähtee liikkeelle, huomaa että ei se ollutkaan ollenkaan vaikeaa!

Voit tutustua Hehkuun tarkemmin täällä ja ota ihmeessä yhteyttä info@kipinakeskus.fi, mikäli heräsi kysyttävää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *