Kuntoutus

Kuntoutus

Kipinäkeskuksen unelma on, että kaikki ihmiset, etenkin lapset, pystyvät osallistumaan tasavertaisesti. Jokaisella ihmisellä on oikeus toimivaan kommunikointiinTämä on kantava teema Kipinäkeskuksen tarjoamissa puheterapiapalveluissa.  

Kipinäkeskus tarjoaa puheterapiaa yhteisöllisellä otteella. Kunkin puheterapia-asiakkaan lähi-ihmiset otetaan aktiivisesti mukaan terapiaprosessiin. Tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan lähi-ihmisten kanssa ja terapia tähtää siihen, että sekä asiakas että lähiympäristö saavat puheen, kielen ja kommunikoinnin kehitystä tukevia toimintamalleja osaksi omaa arkeaan. Terapia on mahdollista toteuttaa sekä asiakkaan omassa toimintaympäristössä että Kipinäkeskuksen toimitiloissa. Puheterapeutit tekevät päiväkoti-, koulu- ja kotikäyntejä ja räätälöivät terapian toteutustavat ja -paikat kullekin asiakkaalle yksilöllisesti sopiviksi. 

Puheterapeuttitiimillämme on paljon monipuolista osaamista ja jokainen terapeuttimme kouluttautuu säännöllisesti. Erityisesti AAC-alan viimeisin tieto haetaan ulkomailta asti! Tiimillämme on osaamista laajasti myös kielellisten häiriöiden, puhemotoriikan ja syömisen pulmien, autismikirjon häiriöiden ja mutismin kuntoutuksesta. Lisätietoa puheterapeuteistamme ja heidän erityisosaamisalueistaan voit lukea Tiimi-sivuilta! Kipinäkeskuksesta löytyy myös erityisosaamista perheitä valmentavasta työotteesta. Voit tutustua valmennusprosessissa käytettävään työkaluumme Hehkuun täältä. 

Kipinäkeskus on Kelan palveluntuottaja. Lisäksi kuntoutamme henkilöitä, joilla on sairaanhoitopiirin, kunnan tai vakuutusyhtiön maksusitoumus. Puheterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti. 

Yksilöterapia

Kipinäkeskuksen yksilöpuheterapia toteutetaan yhteisöllisellä otteella eli asiakkaan lähi-ihmiset otetaan aktiivisesti mukaan terapiaprosessiin.

 

Ryhmäterapia

Kipinäkeskuksen yhteisöllinen ryhmämuotoinen puheterapia on prosessi, jossa yhdistyvät sekä lasten ryhmäpuheterapiakerrat että vanhemmille suunnatut ohjaukselliset ryhmäkäynnit.