Valikoiva puhumattomuus - Tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus

Tietoa lasten parissa työskenteleville valikoivan puhumattomuuden tunnistamisesta ja puhumista arastelevien lasten tukemisesta

Valikoivasta puhumattomuudesta (selektiivinen mutismi) voi olla kyse, jos lapsi osaa puhua, mutta on puhumaton tai puhuu vain niukasti tietyissä sosiaalisissa tilanteissa. Tyypillisesti nämä lapset puhuvat kotona kuten muutkin ikätoverinsa, mutta hiljenevät päiväkodissa tai koulussa. Nykytiedon mukaan kyseessä on erityinen, puhumiseen ja oman äänen kuulluksi tulemiseen liittyvä pelko. Valikoivasta puhumattomuudesta tai puhearkuudesta kärsiviä lapsia voidaan auttaa ympäristön muokkauksen ja lähi-ihmisten ohjauksen sekä yksilöllisesti suunnitellun kuntoutuksen avulla.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen henkilöstö, terapeutit ja muut lasten kanssa työskentelevät henkilöt. Koulutus tarjoaa perustietoa valikoivasta puhumattomuudesta ja soveltuu parhaiten sellaisille henkilöille, joilla ei ole vielä aiempaa koulutusta aiheesta.

Kouluttajana toimii puheterapeutti
Mirja Uosukainen.
Mirja Uosukainen

Mirja Uosukainen on kokenut puheterapeutti, jonka osaaminen painottuu lasten puheentuoton ja kielellisten vaikeuksien kuntoutukseen sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöön. Mirja työskentelee mielellään myös monikielisten lasten ja autismikirjon asiakkaiden kanssa. Lisäksi hänellä on erityisosaamista valikoivasti puhumattomien ja puhumista arastelevien lasten tukemisesta. Mirja on myös kouluttanut työuransa aikana lukuisia ammattilaisia kielellisten pulmien ja valikoivan puhumattomuuden tunnistamisesta ja hoidosta.

Koulutus

Koulutuksen sisältö:
  • mitä valikoiva puhumattomuus on nykytiedon mukaan
  • mitkä tekijät aiheuttavat ja ylläpitävät valikoivaa puhumattomuutta
  • miten valikoivan puhumattomuuden syntymistä voidaan ennaltaehkäistä
  • miten valikoiva puhumattomuus liittyy kielenkehityksen vaikeuksiin, monikielisyyteen ja muihin kehityksellisiin häiriöihin
  • miten puhumista arastelevaa ja/tai valikoivasti puhuvaa lasta voidaan tukea kotona ja päiväkodissa

Tulevat koulutukset:

Verkkokoulutus 3,5 h.
Verkkokoulutuksen hinta on 148,80 €.
Tarjoamme opiskelijoille 30 % alennuksen. Hinnat sis. alv 24 %. Saadaksesi opiskelijahinnan mainitse ilmoittautumisen yhteydessä
ammatti-kohdassa olevasi opiskelija sekä kerro ainejärjestösi/opiskelupaikkasi nimi.
 

Verkkokoulutus on käytössäsi 30 vuorokauden ajan tilauksesta alkaen. Koulutuksen voi suorittaa millä tahansa älylaitteella (puhelin, tabletti, tietokone) ja sitä ei tarvitse suorittaa yhdellä kertaa loppuun saakka.

Tervetuloa mukaan!