Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen

Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen

Kipinäkeskus tuo kesällä 2019 AAC-guru Cynthia Cressin Suomeen!

Cynthia J. Cress, Ph.D., CCC-SLP, University of Nebraska-Lincoln, USA

Puheterapeutti Cynthia Cress on Nebraska-Lincolnin yliopiston apulaisprofessori, joka on urallaan erikoistunut puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin ja varhaiseen kuntoutukseen. Hänellä on lähes 30 vuoden työkokemus kliinisestä työstä AAC-keinoja tarvitsevien lasten ja aikuisten parista. Cynthia on kouluttanut ammattilaisia ympäri maailmaa keskittyen erityisesti monivammaisten ja autismikirjon lasten varhaisen vuorovaikutuksen kuntoutukseen. Koulutukset ovat innostavia kokonaisuuksia, joissa teoreettinen tieto yhdistyy kliinisiin käytännön esimerkkeihin.

Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen

Cynthian kaksipäiväisessä Helsingin koulutuksessa syvennytään varhaisen vuorovaikutuksen kuntoutukseen AAC-keinojen avulla ja erityisesti autismin kirjon häiriöiden näkökulmasta. Koulutuksessa opitaan kuinka varhaista vuorovaikutusta voidaan tukea esikielelliseltä tasolta kohti symbolista kommunikointia.

Koulutus sisältää havainnollistavia käytännön case-esimerkkejä, joihin tutustutaan mm. videoiden muodossa.

Koulutuksessa opitaan
  • arvioimaan varhaisia vuorovaikutustaitoja kommunikoinnin eri muodot huomioiden
  • arvioimaan ja tukemaan AAC-keinojen käyttöä esikielelliseltä tasolta kohti symbolista kommunikointia
  • suunnittelemaan varhaisen vuorovaikutuksen, aloittelevien AAC-käyttäjien ja autismikirjon lasten kuntoutusta kommunikoinnin eri muodot huomioiden
  • hyödyntämään kuntoutuksen suunnittelussa jo olemassa olevia varhaisia vuorovaikutustaitoja ja autismikirjon lasten tyypillisiä vahvuuksia
  • suunnittelemaan suppeita, saavutettavissa olevia varhaisen vuorovaikutuksen tavoitteita
  • tunnistamaan tyypillisiä AAC-kuntoutuksen haasteita niillä lapsilla, joiden kommunikointi on varhaisella tasolla, erityisesti autismikirjon lapset huomioiden
  • ottamaan käyttöön strategioita, joiden avulla kuntoutuksen tyypillisistä haastavista kohdista voidaan päästä eteenpäin
  • vertailemaan autismikirjon lasten kommunikoinnin kuntoutukseen liittyviä teoreettisia ja kliinisiä lähestymistapoja sekä tunnistamaan niiden vahvuuksia ja heikkouksia

Lue Cynthian oma kuvaus koulutuksesta täältä!

Koulutus järjestetään Malmilla Helsingissä kesäkuussa 2019:

  • 3.-4.6.2019, molempina päivinä klo 9.00-16.30, Malmitalo - KOULUTUS ON TÄYNNÄ!
  • 6.-7.6.2019, molempina päivinä klo 9.00-16.30, Malmitalo - ilmoittaudu tästä!

Ilmoittautuminen on sitova.

Koulutuksen hinta on 490 € (sis. alv. 24 %), 395 € (alv. 0 %). Hintaan sisältyy kahden päivän aamu- ja iltapäiväkahvit. Koulutuskieli on englanti.

Tervetuloa mukaan!