Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC

Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC

Kipinäkeskus tuo AAC-alan guru Cathy Bingerin Suomeen syksyllä 2022!


Cathy Binger, Ph.D., CCC-SLP, New Mexico State University, USA

Cathy Binger on puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin (AAC) erikoistunut puheterapeutti, jolla on yli 25 vuoden kokemus alalta. Binger työskentelee professorina New Mexicon yliopissa, jossa hän on aktiivinen tutkija. Lisäksi hän kehittää ja arvioi kuntoutusmalleja, joiden avulla ohjataan AAC-keinoja käyttävien lasten lähiympäristön ihmisiä. Cathy Binger on julkaissut monia kirjoja ja tieteellisiä artikkeleita.

Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC

Koulutus koostuu kahdesta päivästä joiden aikana perehdytään seuraaviin teemoihin:

  • Mitkä ovat tehokkaita strategioita AAC-keinojen käyttöönoton tukemisessa?
  • Mitä taitoja AAC-keinoa käyttävän lapsen kommunikointikumppaneille on tärkeä opettaa?
  • Miten tietoa lasten tyypillisestä kielenkehityksestä voidaan hyödyntää AAC-kuntoutuksessa?
  • Miten AAC-keinoa käyttävän lapsen kielellisten taitojen edistymistä voidaan suunnitelmallisesti seurata?

Ensimmäinen päivä

Tuloksellinen yhteistyö AAC-keinoja käyttävien lasten lähi-ihmisten kanssa

Koulutuksen ensimmäisen päivän teema on lähiympäristön ohjaaminen. Päivän aikana osallistujat oppivat, miten ohjata AAC-keinoista hyötyvän asiakkaan kommunikointikumppaneita tuloksellisesti. Osallistujat tutustuvat käytännönläheiseen, näyttöön perustuvaan 8 askeleen ImPAACT-ohjelmaan, jonka avulla ohjataan lähiympäristöjä AAC-keinojen käyttöönotossa. Osallistujat perehtyvät syvällisesti taitoihin, joita kommunikointikumppaneille kannattaa opettaa sekä oppivat yksinkertaisia mutta tehokkaita strategioita, joilla AAC-keinojen käyttöönottoa voidaan tukea. Myös etäohjauksen näkökulmaa käsitellään päivän aikana. Lähiympäristön ohjaus kytketään Bingerin tekemään tieteelliseen tutkimukseen aiheesta ja sitä havainnollistetaan aidoin videoesimerkein.

Toinen päivä

Kuntoutuksen vaikuttavuus ja tyypillinen kielenkehitys osana AAC-kuntoutusta

Koulutuksen toisena päivänä keskitytään kahteen eri aiheeseen: kuinka hyödyntää tietoa tyypillisestä kielenkehityksestä AAC-kuntoutuksessa ja kuinka seurata kuvia kommunikoinnissaan käyttävien lasten terapian edistymistä.

Ensimmäisessä kokonaisuudessa keskitytään parhaisiin AAC-kuntoutuksen keinoihin ja siihen, kuinka hyödyntää kuntoutuksessa lasten tyypillisen kielenkehityksen mallia. Kokonaisuuden aikana tutustutaan tarkemmin AAC Generative Language Intervention (AAC-GLI) -kuntoutusmalliin, jota havainnollistetaan videoesimerkkien avulla.

Toisessa kokonaisuudessa tutustutaan uuteen viitekehitykseen The Graphic Symbol Utterance and Sentence Development Framework, jonka avulla puheterapeutit pystyvät kokonaisvaltaisesti seuraamaan kuvia kommunikoinnissaan käyttävän lapsen edistymistä eri kehitysvaiheissa. Tämän kehityksellisen viitekehyksen avulla puheterapeutti keskittyy AAC-kuntoutuksessa kaikkiin tärkeisiin kielen osa-alueisiin ja valitsee parhaat keinot edistymisen seurantaan kullakin osa-alueella.

Lue Cathyn oma kuvaus koulutuksesta täältä!


Koulutus järjestetään 15.-16.9.2022. Koulutuskieli on englanti. Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä Helsingissä Meeting Park Kluuvissa tai etäyhteydellä.

Koulutuksen hinta on 595,20 € (lähikoulutus) / 496 € (etäkoulutus). Hinnat sisältävät alv 24 %. Verottomat hinnat ovat 480 € (lähikoulutus) / 400 € (etäkoulutus). Lähikoulutuksen hintaan kuuluvat aamu- ja iltapäiväkahvit pienine purtavineen.
Koulutuksen maksutapana toimii lasku, joka lähetetään noin 1 kk ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen on sitova. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tervetuloa mukaan!