Kommunikationspärm Lågan

Att använda bilder känns lätt klumpigt, inte minst då när vi talar om att bilda meningar med hjälp av bilder. Med hjälp av Kippin House tydligt strukturerade kommunikationspärmar blir bildkommunikationen lättare och det breda kärnordsmaterialet gör meningsbildningen smidig.

Lågan är en kärnordsbaserad kommunikationspärm som individuellt kommunikationshjälpmedel eller för yrkesutövare i yrkesanvändning. Med hjälp av denna omfattande bildbaserade kommunikationspärmen kan språk och kommunikationsutvecklingen stödas och vid behov ersätta saknaden av tal. Lågan är ett kommunikationsmaterial på satsnivå, därmed är det lätt att bilda hela meningar med hjälp av den.

Lågan är tillgänglig både på svenska och finska!

Exempeluppslag

Det finns 24 märken på den alltid synliga kanten.

På ett uppslag finns det som mest 42 märken och därtill 10 återkommande kategorimärken.

  • Snävare ordförråd, färre mängder med märken på uppslaget och större bildstorlek än i Flamman-pärmen.
  • De i talet mest återkommande orden dvs kärnorden är starkt representerade
  • På varje sida återkommande verben förenklar användningen av meningsbildning
  • Innehåller grammatikmärken genom vilka det är lättare att uttrycka sig ännu noggrannare.
  • Ordförrådet är ordnat enligt händelseförlopp dvs varje sidas ordförråd hör till något specifikt händelseförlopp som tex. billeken, frukosten eller gårdsleken.
  • Hela pärmen behövs inte tas i bruk på en gång, sidor kan tilläggas och tas bort enligt behov.
Pris

Kundlicens
130,00 € (moms 0 %)
143,00 € (inkl. moms 10 %)

Kundlicens + ihopsatt pärm
340,00 € (moms 0 %)
374,00 (inkl. moms 10 %)