Kommunikationspärm Flamman

Att använda bilder känns lätt klumpigt, inte minst då när vi talar om att bilda meningar med hjälp av bilder. Med hjälp av Kippin House tydligt strukturerade kommunikationspärmar blir bildkommunikationen lättare och det breda kärnordsmaterialet gör meningsbildningen smidig.

Flamman är kärnordsbaserad kommunikationspärm för individuellt kommunikationshjälpmedel eller för yrkesutövare i yrkesanvändning. Med hjälp av den här breda kommunikationspärmen kan språk och kommunikationsutvecklingen stödas och vid behov ersätta saknaden av tal. Flamman är ett kommunikationsmaterial på satsnivå, således är det lätt att bilda hela meningar med hjälp av den.

Kommunikationspärmen Flamman är tillgänglig med daghems- och skolordförråd.

Flamman är tillgänglig både på svenska och finska!

Exempeluppslag

Det finns 24/28 märken på de alltid synliga kanterna.

På ett uppslag finns det som mest 63 märken och därtill 10 återkommande kategorimärken.

  • Brett ordförråd, flest märken på uppslaget och minsta bildstorleken
  • De i talet mest återkommande orden dvs kärnorden är starkt representerade
  • På varje sida återkommande verben förenklar användningen av meningsbyggnad
  • Innehåller grammatikmärken genom vilka det är lättare att uttrycka sig ännu noggrannare
  • Ordförrådet är ordnat enligt händelseförlopp dvs varje sidas ordförråd hör till något specifikt händelseförlopp som tex. billeken, frukosten eller gårdsleken.
  • Hela pärmen behövs inte tas i bruk på en gång, sidor kan tilläggas och tas bort enligt behov
Pris

Kundlicens
130,00 € (moms 0 %)
143,00 € (inkl. moms 10 %)

Kundlicens + ihopsatt pärm
340,00 € (moms 0 %)
374,00 (inkl. moms 10 %)