Kommunikationspärmar

Att använda bilder känns lätt klumpigt, inte minst då när vi talar om att bilda meningar med hjälp av bilder. Med hjälp av Kippin House tydligt strukturerade kommunikationspärmar blir bildkommunikationen lättare och det breda kärnordsmaterialet gör det smidigare att bilda meningar.

Många barn eller unga med knappt ordförråd, drar sig lätt undan eller uttrycker sin frustration genom sitt beteende. De närstående måste tolka deras budskap kraftigt och gissa sig till, vad deras ordfattiga eller ordlösa uttryck möjligtvis betyder. Bildkommunikation är ofta en lösning för tillfällen som dessa. Det är ändå ofta utmanande för närstående att använda bilder, för deras uppgift är att visa modell då ett nytt kommunikationssätt tas i bruk, dvs. använda bilder jämsides med talet. Ett alltför knappt ordförråd och ett substantiv koncentrerat bildmaterial är ofta ett hinder för närmiljön att ge tillräcklig modell och att naturligt använda bilder. Vi på Kippin House vet, hur utmanande det kan vara att lära sig ett nytt bildspråk. Därför har vi planerat kommunikationspärmarna så att deras struktur och rikliga mängd av kärnord underlättar ibruktagande av dem. Våra kommunikationspärmar kan beställas som klientens personliga hjälpmedel samt som arbetsredskap för yrkesutövare.

Kippin House har kommunikationspärmar i tre olika omfattningar och en för småbarnspedagogikens behov planerad pärm.

  • Ord (kärnord) som används mest i tal är väl representerade
  • På varje sida återkommande verben underlättar användning meningsbildning
  • Ordförrådet är ordnat enligt händelseförlopp dvs varje sidas ordförråd hör till något specifikt händelseförlopp som tex. billeken, frukosten eller gårdsleken.
  • Alla kommunikationspärmars struktur och teckenuppsättning är kongruenta, vilket gör det lättare att byta till ett mångsidigare- eller till tekniskt hjälpmedel.
  • Ordförrådet går att anpassa enligt användarens behov.
  • Hela pärmen behövs inte tas i bruk genast, sidor kan läggas till och tas bort enligt behov.

Pärmen kan införskaffas, fastän Boardmaker -programmet inte är i användning, för sidorna levereras också som PDF-filer.

Gnistan är Kippin Houses snävaste kommunikationspärm, som lämpar sig oftast som den första kommunikationspärmen.

Lågan är Flamman-pärmens struktur följande pärm, där bilderna är som mest 42 per uppslag.

Flamman är Kippin House mest omfattande kommunikationspärm, där det finns som mest 63 märken per uppslag.

Blixten är en pärm med pekkartor som har utvecklats för pedagoger som arbetar med barn. Blixten är ett enkelt sätt för pedagoger att börja använda bildkommunikation i sitt arbete!