Kommunikationspärmar

Kommunikationspärmar

En kommunikationspärm är som cykelns stödhjul. En del barn lär sig att cykla utan stödhjul, andra behöver stödhjulen ett tag och sedan finns de också de som alltid behöver stödhjul, då de cyklar. Stödhjulen hjälper barnen att cykla, medan kommunikationspärmen hjälper barnen att kommunicera, delta och uttrycka sig.

Kipinäcenters kommunikationspärmar lämpar sig både som ett verktyg för dem som arbetar med individer med kommunikationssvårigheter samt som ett individuellt kommunikationshjälpmedel. Våra kommunikationspärmar har utvecklats så att kommunikation blir så enkelt och smidigt som möjligt.

Blixten

Blixten är en pärm med pekkartor som har utvecklats för pedagoger som arbetar med barn.