Katariina Päivilä

Katariina on valmistunut puheterapeutiksi vuonna 2013 ja työskennellyt sekä julkisella puolella, että yksityissektorilla. Erityisesti yksityisen puolen puheterapeuttina toimimisesta Katariinalla on yli 10 vuoden työkokemus. Lisäksi Katariina on toiminut esihenkilön työtehtävissä sekä tiimivastaavana, että palvelupäällikkönä useita vuosia. Katariina aloitti puheterapiapäällikkönä Kipinäkeskuksessa 2023 ja tekee esihenkilötyön lisäksi kuntouttavan puheterapeutin töitä.

Katariina on luonteeltaan sosiaalinen ja ulospäinsuuntautunut puheterapeutti, joka kokee merkityksellisenä yhteisöllisen työskentelyn, jossa yhdessä lähiyhteisön kanssa pyritään kohti asiakkaan edistymistä. Perheiden kohtaaminen ja heidän kanssa tehtävä yhteistyö on Katariinan mielestä kuntoutuksen peruspilari. Puheterapeuttina Katariina nauttii asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa olemisesta ja asiakkaan aidosta ilosta. Lähtökohtana on, että asiakas tulee innostuneena ja motivoituneena terapiakerroille.

Katariinalla on kokemusta monipuolisesti erilaisista puheterapia-asiakkaista, erityisesti kielenkehityksen viiveisyyden, monikielisten asiakkaiden ja epäselvän puheen kuntoutus ovat Katariinan vahvuus. Katariina kohtaa jokaisen asiakkaan yksilönä ja kuuntelee heidän tarpeitaan täydestä sydämestä.

Katariina Päivilä

Puheterapiapäällikkö, puheterapeutti
050 558 0065
katariina@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

  • Kehityksellisen kielihäiriön kuntoutus, erityisesti sanaston, nimeämisen ja kerronnan taitojen tukeminen
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • Äänteellinen kuntoutus
  • Lähiyhteisön ohjaus