Hehkun kurssit

Hehku - kuvakommunikoinnin ohjauksen työkalu puheterapeuteille ja kommunikaatio-ohjaajille

Kurssit

Hehku sisältää 8 erillistä kurssia. Lähiympäristö käy kurssin läpi itselleen sopivalla ajalla. Yhden kurssin katsominen kestää n. 15-30 minuuttia. Kurssit ovat lyhyitä tietopaketteja, jotka herättelevät katsojan ajatuksia. Tutustu kursseihin tarkemmin klikkaamalla otsikoita kuvien alla!

Kurssit sisältävät

  • pieniä tekstinpätkiä
  • paljon kuvia
  • videoita
  • animaatioita
  • aktivoivia tehtäviä
1. Hei, jutellaanko kuvilla?

Johdanto

Kurssin tarkoituksena on herättää ajatuksia siitä

 • mihin eri tarkoituksiin kuvia voidaan käyttää
 • mitä hyötyä niistä voi olla omalle lapselle/oman päiväkotiryhmän lapselle.

Kurssin pääotsikot:

 • Mitä hyötyä kuvien käytöstä voi olla?
 • Miten kuvilla tuetaan osallisuutta?
 • Miten kuvilla tuetaan puheen ymmärtämistä?
 • Miten kuvilla tuetaan omaa ilmaisua?

2. Auttaisitko minua oppimaan?

Motivointi

Kurssin tarkoituksena on

 • motivoida lähiympäristöä kuvien käyttöön
 • pohtia lähiympäristön roolia kuvien käytössä
 • pureutua siihen, millaisia ajatuksia, odotuksia ja asenteita lähiympäristöllä on kuvien käyttöä kohtaan.

Kurssin pääotsikot:

 • Kuvien käyttö opitaan yhteisissä hetkissä
 • Millainen on paras oppimistilanne?
 • Lapset oppivat eri tahtiin
 • Mitä hyötyä ja huolia kuvien käyttöön voi liittyä?

3. Miten se sanotaan?

Sanasto

Kurssin tarkoituksena on

 • tutustua siihen, millaista sanastoa kuvamateriaaleissa voi olla
 • miten sanat yleensä on sijoiteltu, jotta ne löytyisivät helpommin
 • tutustua ydinsanoihin.

Kurssin pääotsikot:

 • Millaisia kuvallisia kommunikointimateriaaleja voi olla?
 • Mitä kuvien värilliset taustat tarkoittavat?
 • Miten sana löytyy kuvataulusta?
 • Miten lapsi oppii, mitä kuvat tarkoittavat?
 • Mitä ovat ydinsanat ja miksi ne ovat tärkeitä?

4. Miten se kerrotaan?

Lauseenmuodostus

Kurssin tarkoituksena on ymmärtää lausetasoisen ilmaisun tärkeys ja harjoitella sitä käytännössä.

Kurssin pääotsikot:

 • Miksi kuvista on tärkeää tehdä lauseita?
 • Miten kuvilla tehdään lauseita?
 • Miten kuvia käytetään keskustelutilanteissa?

5. Näyttäisitkö miten?

Mallittaminen

Kurssin tarkoituksena on ymmärtää mallittamisen perusteet ja opetella itse mallittamaan.

Kurssin pääotsikot:

 • Mitä mallittaminen on?
 • Miksi mallittaminen on tärkeää?
 • Miten mallitan omalle lapselleni?

6. Houkuttelisitko minua kokeilemaan itse?

Kommunikointikumppanuus ja tukistrategiat

Kurssin tarkoituksena on tutustua siihen, miten kommunikointikumppani voi tukea kuvien käyttöä.

Kurssin pääotsikot:

 • Miten annan lapsen johtaa kommunikointitilanteessa?
 • Miksi on tärkeää luottaa lapsen kykyihin?
 • Miten voin houkutella lasta kuvien käyttöön?
 • Miten toimin, kun lapsi alkaa käyttää kuvia?

7a. Mitä kivaa tekisimme kotona? Otetaan kuvat mukaan!

Kuvien käyttö leikissä kotona

Kurssin tarkoituksena on pohtia, miten tähän mennessä omaksutut asiat saadaan käytäntöön. Kurssi antaa käytännön ideoita, esimerkkejä ja materiaalia kotona leikkimiseen.

Kurssin pääotsikot:

 • Miten kuvia on hyvä käyttää kodin leikeissä?
 • Millaisissa puuhissa kuvia on hyvä käyttää kotona?

7b. Mitä kivaa tekisimme ryhmässä? Otetaan kuvat mukaan!

Kuvien käyttö leikissä ryhmässä

Kurssin tarkoituksena on pohtia, miten tähän mennessä omaksutut asiat saadaan käytäntöön. Kurssi antaa käytännön ideoita, esimerkkejä ja materiaalia ryhmässä leikkimiseen.

Kurssin pääotsikot:

 • Miten kuvia on hyvä käyttää ryhmän leikeissä?
 • Millaisissa puuhissa kuvia on hyvä käyttää ryhmässä?

8a. Miten käyttäisimme kuvia arjen tilanteissa kotona?

Kuvien käyttö arjen tilanteissa kotona

Kurssin tarkoituksena on herättää ajatuksia siitä, missä kodin arjessa päivittäin toistuvissa tilanteissa kuvia voisi käyttää. Kurssi antaa käytännön ideoita, esimerkkejä ja materiaaleja näihin arjen toimintoihin.

Kurssin pääotsikot:

 • Miten kuvia on hyvä käyttää kodin arkisissa tilanteissa?
 • Millaisissa arkisissa tilanteissa kuvia on hyvä käyttää kotona?

8b. Miten käyttäisimme kuvia arjen tilanteissa ryhmässä?

Kuvien käyttö arjen tilanteissa ryhmässä

Kurssin tarkoituksena on herättää ajatuksia siitä, missä arjen päivittäin toistuvissa ryhmätilanteissa kuvia voisi käyttää. Kurssi antaa käytännön ideoita, esimerkkejä ja materiaaleja näihin arjen toimintoihin.

Kurssin pääotsikot:

 • Miten kuvia on hyvä käyttää arjen ryhmätilanteissa?
 • Millaisissa arkisissa tilanteissa kuvia on hyvä käyttää ryhmässä?

9. Mikä kommunikointikansio?

Kommunikointikansio tutuksi

Ensimmäisellä kommunikontikansioita käsittelevällä kurssilla opitaan mikä on kommunikointikansio ja miten sillä muodostetaan lauseita.
Hehkun kommunikointikansiokursseja voi käyttää jatkeena muille kursseille, jolloin toimintatauluja käsittelevistä kursseista edetään luontevasti kommunikointikansion käyttöönottoon. Kansiokurssit toimivat kuitenkin hyvin myös itsenäisenä kahden kurssin kokonaisuutenaan.

10. Jutellaanko kansiolla?

Kommunikointikansio käyttöön

Toisella kommunikointikansioita käsittelevällä kurssilla opitaan miten kansiolla mallitetaan ilmaisuja lapselle ja miten kansio yksilöllistetään.