Kommunikationspärm Gnistan

Att använda bilder känns lätt klumpigt, inte minst då när vi talar om att bilda meningar med hjälp av bilder. Med hjälp av Kippin House tydligt strukturerade kommunikationspärmar blir bildkommunikationen lättare och det breda kärnordsmaterialet gör det smidigare att bilda meningar.

Som individuellt kommunikationshjälpmedel eller för yrkesutövare i yrkesanvändning är Kippin House kommunikationspärmen Gnistan, den snävaste kärnordsbaserade kommunikationspärmen. Med hjälp av den bildbaserade kommunikationspärmen kan språk- och kommunikationsutvecklingen stödas samt vid behov ersätta saknaden av tal.  Gnistan är ett kommunikationsmaterial på satsnivå och därmed är det lätt att bilda hela meningar med hjälp av den.

Gnistans särdrag:

  • Ord (kärnord) som används mest i tal är väl representerade
  • På varje sida återkommande verben underlättar användning meningsbildning
  • Pekkartor i flera kategorier för olika situationer i vardagen
  • Hela pärmen tas ej i bruk på en gång, utan innehållet kan byggs på enligt de personliga behoven
  • Mängden av märken på ett av Gnistans uppslag är färre och ordförrådet snävare än i kommunikationspärmarna Lågan och Flamman. Gnistan användaren kan lätt övergå att använda de mera omfattande kommunikationspärmarna Lågan eller Flamman, där samma struktur och princip upprepas.

Obs! Gnistan kan införskaffas fastän Boardmaker-symbolprogrammet inte är tillgängligt.

Gnistan är tillgänglig både på svenska och finska!

Exempeluppslag

Det finns 14 märken på den alltid synliga kanten.

På ett uppslag finns det som mest 20 märken och därtill 7 återkommande kategorimärken.

  • Snävaste ordförrådet, minst mängd av märken på uppslaget och största bildstorleken, vilket förenklar gestaltning av bilderna
  • Innehåller fler färdiga uttryck och meningsbörjan än de mångsidigare pärmarna, vilka hjälper nybörjare att lyckas med kommunikationen.
  • Syfte med Gnistan-pärmen är att den alltid individualiseras innan den tas i bruk. Då pärmens ordförråd är snävt, är det särskilt viktigt att ordförrådet är anpassat enligt användaren. Såvida du beställer Gnistan-pärmen för en kund, är det värt att överväga beställning av en individualiserad eller alternativt beställa endast en kundlicens, individualisera pärmen och sätta ihop först efter det.
Priset

Kundlicens
130,00 € (moms 0 %)
143,00 € (inkl. moms. 10 %)

Kundlicens + färdigt byggt pärm
340,00 € (moms 0 %)
374,00 (inkl. moms 10 %)