Filippa Andersson

Filippa on rauhallinen, toiset huomioon ottava ja työstään innostunut. Puheterapeuttina Filippan ehdoton vahvuus on hänen luovuutensa. Puheterapeutin työssä asiat menevät harvoin suunnitellusti ja luovia ratkaisuja tarvitaan päivittäin. Filippa tekee mielellään tiivistä yhteistyötä asiakkaan perheen ja lähiympäristön kanssa. Hyvä yhteistyö on erittäin tärkeää, jotta puheterapiasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä.

Filippa on erikoistunut puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin ja suurimmalla osalla hänen asiakkaistaan on kuvia käytössä esimerkiksi kommunikointikansion muodossa. Filippalla on myös kokemusta tietoteknisistä apuvälineistä, kuten kommunikointisovelluksista ja katseohjauksella toimivista tietokoneista. Myös oraalimotoriikan haasteet kiinnostavat Filippaa ja hän on syventynyt aiheeseen kouluttautumalla (OPT, PROMPT). Filippalla on eniten kokemusta puhumattomista tai vähän puhuvista asiakkaista sekä puhemotoristen vaikeuksien kuntouttamisesta. Filippa pitää haasteista ja ottaa mielellään uudenlaisia asiakkaita vastaan. Kuntoutustyön lisäksi hän tekee kommunikointikansioiden yksilöllistämisiä ja ohjauksia sekä kehittämistyötä.

Filippa Andersson

Filippa Andersson

Puheterapeutti
050 384 9841
filippa@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

 • Puhe- ja syömismotoristen vaikeuksien kuntoutus (OPT- ja PROMPT-menetelmät)
 • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus (Voimauttava vuorovaikutus- ja Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -koulutukset)
 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (useita koulutuksia, mm. PECS)
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -taulustot
  • katseohjausmenetelmät puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin käytössä
  • ympäristön ohjaaminen

Suoritetut koulutukset

2019 Hanen – More Than Words (The Hanen Program® for Parents of Children With Autism Spectrum Disorder or Social Communication Difficulties) (4 pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2018 ISAAC Preconference, Australia (2 pv)
2018 ISAAC Main Conference, Australia (4 pv)
2018 Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3 pv)
2017 Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista (1 pv)
2017 Integrated Treatment of Feeding, Speech, and Mouth Function in Pediatrics, Diane Bahr (3 pv)
2017 Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets eli PROMPT-menetelmä puhemotoriikan harjoittamiseen (3 pv)
2017 Syömis- ja nielemisvaikeudet (1 pv)
2016 Voimauttava vuorovaikutus (1 pv)
2016 ISAAC Main conference (4 pv)
2016 ISAAC Preconference (2 pv)
2016 Puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä arjessa (1 pv)
2015 OPT 1; A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (2 pv)
2015 OPT 2; Oral Placement Therapy: Assessment & Program Plan Development (2 pv)
2015 APRAXIA; Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders (1 pv)
2015 Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach (2 pv)
2015 PECS, Picture Exchange Communication system (2 pv)
2015 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2015 Kommunikaation kulmakivet (1 pv)
2015 Änkytys (1 pv)
2014 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2 pv)
2014 Green, blue, red -vuorovaikutuskoulutus (1 pv)
2014 Lee Silverman Voice Treatment (3 pv)

Kielet

suomi, ruotsi, englanti