Familjen Kippin

Familjen Kippin

I nästan varje förskolegrupp finns det barn som behöver stöd i sin kommunikations- och språkutveckling. Det kan vara utmanande för pedagoger att stödja de här barnen på grund av brist på
tid och resurser. Att hitta tid för att utveckla och pyssla material kan vara svårt och att komma på nya språkliga aktiviteter som inspirerar barnen kan ibland vara knepigt. 

Familjen Kippin -undervisningsmaterialen har utvecklats för att underlätta pedagogernas arbete. Materialen innehåller färdiga aktiviteter och spel som kan tas i bruk direkt utan desto mer förberedelser. Materialen innehåller även bildstöd, vilket möjliggör delaktighet för alla barn oberoende av deras språkliga nivå. Det går att använda materialen i barngruppen och på tuman hand med ett barn. 

En dag med familjen Kippin

Innehåller språkutvecklande aktiviteter och idéer för ett helt år!

Upptäck och berätta med familjen Kippin

Familjen Kippins värld utvidgas – från vardagliga ord till mångsidigare begrepp och övningar i berättande.