Familjen Kippin

Det finns många barn vars tal- och språkutveckling behöver stödas, vilket kräver mycket resurser av pedagogerna. Med hjälp av familjen Kippin -produkterna kan du underlätta ditt arbete och samtidigt effektivt stöda barnens språkutveckling!

Vardagen för de som arbetar med barn är ofta väldigt hektisk och det finns inte tillräckligt med tid för framställning av material som stöder språket. Det finns dock många barn idag som är i behov av språkligt stöd, både en- och flerspråkiga. Vi vet att de som arbetar med barn har knappt om resurser och tid. Vår önskan är att pedagogerna kunde använda sin dyrbara tid i högre grad till det väsentliga: stöda utveckling och lärande.

Genom att använda familjen Kippin -produkterna sparar du mycket tid och resurser och dessutom får du färdiga lekar och spel till språkstunderna. Med hjälp av familjen Kippin -produkterna stöder du barnens språkutveckling systematiskt och effektivt, både i gruppverksamhet och på tu man hand.

Familjen Kippin -produkterna lämpar sig för att stödja alla barns språkutveckling. Med materialet kan du i synnerhet stöda barn med försenad tal- och språkutveckling, barn som lär sig svenska som andra språk eller använder bildstöd då de kommunicerar. Familjen Kippin -produkterna ger redskap till bl.a. logopeder, förskolepersonal, S2-lärare, specialpedagoger, tolkar för talhandikappade samt för föräldrar.

Reservera tid för kostnadsfri presentation så funderar vi över vilka Familjen Kippin -produkter lämpar sig för just er!

Produkter

Innehåller språkutvecklande aktiviteter och idéer för ett helt år!

Familjen Kippins värld utvidgas – från vardagliga ord till mångsidigare begrepp och övningar i berättande.

Kippins tilläggsmaterial kompletterar familjen Kippin produkternas ordförråd!