Sök
Stäng denna sökruta.

Blixten

Blixten är en pärm med pekkartor som har utvecklats för pedagoger som arbetar med barn. Blixten är ett enkelt sätt för pedagoger att börja använda bildkommunikation i sitt arbete. Med pekkartorna i Blixten är det lätt att pekprata och det är möjligt att bilda hela meningar. Pärmen kan ställas på bordet och pekkartorna är färdigt laminerade i tryckeriet. Ämnesområdena för pekkartorna har valts så att de passar in i förskolans vardag. Varje pekkarta innehåller även rikligt med kärnord. Kärnorden är de samma på varje pekkarta. Varje karta har max 91 symboler, varav 42 är återkommande kärnord.

Pris

Blixten-pärm med pekkartor (125 €, moms 0 % / 155 €, inkl. moms 24 %)

  • inkluderar en pärm med 17 pekkartor (tryckta och elektroniska)
  • ämnesområdena: förskola och lek, samling, utelek, billek, tåglek, leka doktor, docklek, leka mamma, pappa, barn, rollek, leka affär, leka med djur, lego och klossar, spel, pyssel, musik, hälsa och känslor, kropp

Enskild pekkarta (8 €, moms 0 % / 9,92 €, inkl. moms 24 %)

Det är också möjligt att utvidga Blixten med enskilda pekkartor genom att skriva ut och laminera dem själv. Ämnesområdet för den enskilda pekkartan kan fritt väljas bland de ämnesområden som finns i Kipinäcenters kommunikationspärmar. 

Ifall ni vill redigera pekkartorna som finns i det elektroniska materialet behöver ni Boardmaker-programmet. Man kan köpa Blixten även om man inte äger Boardmaker.