Blixten

Blixten

Blixten är en pärm med pekkartor som har utvecklats för pedagoger som arbetar med barn. Blixten är ett enkelt sätt för pedagoger att börja använda bildkommunikation i sitt arbete. Med pekkartorna i Blixten är det lätt att pekprata och det är möjligt att bilda hela meningar. Pärmen kan ställas på bordet och pekkartorna är färdigt laminerade i tryckeriet. Ämnesområdena för pekkartorna har valts så att de passar in i förskolans vardag. Varje pekkarta innehåller även rikligt med kärnord. Kärnorden är de samma på varje pekkarta. Varje karta har max 91 symboler, varav 42 är återkommande kärnord.

Startpärm (790 SEK, moms 0%)

  • inkluderar en pärm, 10 tryckta pekkartor och ett USB-minne
  • ämnesområdena: sysslor, billek, tåglek, doktorslek, docklek, legon och klossar, pyssel, samling, hälsa och känslor, kropp

Startpärmen som innehåller 10 pekkartor går att utvidga med ett tilläggspaket med 10 pekkartor.

Tilläggspaket (690 SEK, moms 0 %)

  • inkluderar 10 tryckta pekkartor och ett USB-minne
  • ämnesområdena: djurlek, rollek, butikslek, hemlek, musik, minnesspel, snigelspel (Tempo Snigelrace), kaninkapplöpningen (Funny bunny), Vem där, Kimble

Enskild pekkarta (85 SEK, moms 0 %)

Det är också möjligt att utvidga Blixten med enskilda pekkartor genom att skriva ut och laminera dem själv. Ämnesområdet för den enskilda pekkartan kan fritt väljas bland de ämnesområden som finns i Kipinäcenters kommunikationspärmar. Kontakta info@kipinakeskus.fi för mer information!

Ifall ni vill redigera pekkartorna som finns på USB-minnet behöver ni Boardmaker-programmet. Man kan köpa Blixten även om man inte äger Boardmaker.

Användarvillkor för Blixten

 

Beställ Blixten!

Blixten - startpärm stycken
Blixten - tilläggspaket stycken