Amanda Saarinen

Puheterapeutin työssä Amandalle merkityksellisintä antia ovat kohtaamiset lasten kanssa. Terapeuttina Amanda heittäytyy innolla mukaan leikkeihin, mutta kohtaa perheitä mielellään myös empaattisesti kuunnellen ja asioita yhdessä pohdiskellen. Kuntoutuksessa Amanda pitää tärkeänä yhteisöllistä työskentelyotetta eli tiivistä yhteistyötä kaikkien asiakkaan lähiympäristöjen kanssa sekä sitä, että kuntoutuksen tavoitteet nousevat vahvasti asiakkaan arjen tarpeista. Lisäksi hän huomioi terapiahetkiä suunnitellessaan vahvasti jokaisen lapsen yksilölliset piirteet ja kiinnostuksenkohteet.

Ennen kuntoutustyössä aloittamistaan Amanda on työskennellyt puheterapeuttisten arviointien parissa HUS:n lastenneurologian poliklinikalla. Kipinäkeskuksessa hän on työskennellyt pitkään tuotteiden parissa ja erilaiset AAC-keinot ovatkin hänelle varsin tuttuja. Kuntoutustyön taustalla Amanda pitää tärkeänä alan uusimman tutkimustiedon tuntemusta ja ammatillista kouluttautumista.

Kuntoutustyön lisäksi Amanda vastaa Kipinäkeskuksen viestinnästä ja osallistuu erilaisiin kehitysprojekteihin.

Amanda Saarinen

Amanda Saarinen

Viestintävastaava
Puheterapeutti
Vanhempainvapaalla
amanda@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

 • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
  • AAC-keinojen käyttöönotto
  • lausetasoinen kuvakommunikointi
  • tietokoneavusteinen kommunikointi
  • Suomessa käytössä olevat kommunikointikansiot ja -taulustot
  • ympäristön ohjaaminen

Suoritetut koulutukset

2023 Monikieliset lapset puheterapiassa (2 pv)
2022 Kuvat kielihäiriöisen lapsen kuntoutuksessa (½pv)
2022 Selective Mutism – Evidence Based Practices (2 pv)
2022 Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC (2 pv)
2022 Yhteistyötä ja sitoutumista: ohjeita yhteisöjen ohjaamiseen terapeuteille (½ pv)
2021 Nimeäminen ja sananlöytäminen: arviointi, kuntoutus ja vanhempien ohjaaminen (1 pv)
2021 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus (2 pv)
2021 Kipinää kielen kuntoutukseen: AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen (1 pv)
2020 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2 pv)
2020 Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (½ pv)
2020 Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2019 Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen (2 pv)
2018 ISAAC Preconference, Australia (2 pv)
2018 ISAAC Main Conference, Australia (4 pv)
2018 Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen (3 pv)
2018 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 pv)
2018 Sillalla-seminaari (2 pv)
2017 Yhteinen ymmärrys – havainnoinnista tulkintaan – Puheen ja kielen tutkimuksen päivät (2 pv)

Kielet

suomi, englanti