Aila Saloranta

Aila nauttii lasten kanssa työskentelystä luovuutta ja mielikuvitusta käyttäen. On hienoa huomata, kuinka pienetkin askeleet kohti sujuvampaa vuorovaikutusta rikastuttavat koko perheen arkea.

Puheterapeuttina Aila on helposti lähestyttävä ja iloinen. Aila pitää tärkeänä motivaation ja innostumisen löytämistä, sillä se helpottaa niin asiakkaan kuin lähi-ihmistenkin sitoutumista, kantaa haasteiden yli ja tekee terapiasta hauskempaa ja vaikuttavampaa.

Aiemmalta koulutukseltaan Aila on viittomakielen tulkki. Erityisen innostunut Aila onkin tukiviittomien ja muiden puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen hyödyntämisestä sujuvamman vuorovaikutuksen saavuttamiseksi. Aila on opettanut tukiviittomia kommunikaatio-opettajana ennen puheterapeutin työtä.

Aila Saloranta

Puheterapeutti
050 552 9866
aila@kipinakeskus.fi

Erityisosaaminen

  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
    • AAC-keinojen käyttöönotto
    • tukiviittomat
    • lausetasoinen kuvakommunikointi
    • ympäristön ohjaaminen

Suoritetut koulutukset

2023 Pivotal Response Training (PRT) (2 pv)
2023 Lukikuntoutuksen palaset haltuun – Tehokoulutus puheterapeuteille (1pv)
2023 Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach (2 pv)
2022 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (1 pv)
2022 Kuvat kielihäiriöisten lasten kuntoutuksessa (½ pv)
2022 Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla (½ pv)
2022 Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (½ pv)
2022 Ääni kuuluviin yksinkertaisten puhelaitteiden avulla (½ pv)
2022 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2 pv)
2022 Building Successful Language Outcomes for Children who Need AAC (2 pv)