Salla Hellsten

Salla Hellsten

Puheterapeutin työtä tehdessään Salla kantaa mukanaan pohtivaa lähestymistapaa ja arjen sujuvoittamiseen tähtäävää työotetta. Pienenpienet edistysaskeleet ja oivallukset pitävät työn motivoivana ja innostavana. Sallan asiakkaista suuri osa on alle kouluikäisiä lapsia, joilla on puheen- tai kielenkehityksen haasteita tai laajempia kehityksellisiä vaikeuksia. Yksilöllisten AAC-ratkaisujen pohtiminen ja luominen asiakkaan tarpeet täyttäen haastaa Sallaa paneutumaan tarkasti lapsen tarpeisiin ja miettimään sopivinta mahdollista ratkaisua. Kuten muillakin Kipinäkeskuksen puheterapeuteilla, myös Sallalla on ollut mahdollisuus kouluttautua runsaasti omien mielenkiinnonkohteiden mukaisesti. Koulutusten ansiosta oman työn pohdinta laajenee, ja uusien menetelmien oppiminen rohkaisee kokeilemaan erilaisia lähestymistapoja työssä.

Perustyön ohella Salla hoitaa mielellään erilaisia kehittämistehtäviä, jotka ovat liittyneet terapiamateriaalin kehittämistyöstä uudenlaisten kuntoutuskäytäntöjen pohtimiseen. Mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan ja monenlaiset uudet kehittämisideat tuovat mielekkyyttä ja intoa arkeen. Kannustava työyhteisö pitää Sallan mielen virkeänä; uusia ideoita tulee mieleen jopa enemmän kuin mitä ehditään toteuttaa!

Ennen Kipinäkeskusta Salla on toiminut puheterapeuttina erikoissairaanhoidossa Foniatrian yksikössä ja perusterveydenhuollossa terveysasemalla. Kuntoutuskentän toiminta on hänelle siis monilta osin tuttua. Moniammatillisessa työyhteisössä toimiminen ja lasten kehityksen kokonaisvaltainen arvioiminen ovat työvuosien myötä tulleet Sallalle tutuiksi.

Salla on äitiyslomalla toukokuusta 2017 lähtien.

Salla Hellsten

Puheterapeutti
äitiyslomalla

salla@kipinakeskus.fi