Paulina Lönnroth

Paulina Lönnroth

Paulinan vahvuudet puheterapeuttina ovat kärsivällisyys ja se, että hän osaa kohdata lapset heidän tasollaan ja näkee heidän vahvuutensa. Lasten kohtaaminen on Paulinan mielestä myös työn parasta antia. Paulina kokee, että yhteisöllinen työtapa on tärkeä osa kuntoutusta ja hän tekee tiiviisti yhteistyötä sekä perheen, lähiympäristön että muiden ammattiryhmien kanssa. Hän nauttii siitä, että saa arjessa paneutua asiakkaiden kommunikaatiovaikeuksiin – siksi pitkät asiakassuhteet ovatkin Paulinalle mieluisia.

Ennen Kipinäkeskusta Paulina on toiminut puheterapeuttina perusterveydenhuollossa ja erityispäivähoidossa, joissa hän on saanut arvokasta kokemusta arvioinnista, sekä yksilö- että ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta, kouluttamisesta ja moniammatillisesta yhteistyöstä. Paulinalla on kokemusta sekä alle kouluikäisten että kouluikäisten kuntoutuksesta. Puheterapeutin työssä Paulinaa kiinnostavat erityisesti puhetta tukevat ja korvaavat menetelmät. Myös monikielisyys, kielellinen erityisvaikeus ja autismikirjon häiriöt ovat lähellä hänen sydäntään.

Erityisosaaminen
  • Kielellisen erityisvaikeuden kuntoutus
  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntoutus
  • AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi
    • AAC-keinojen käyttöönotto
    • lausetasoinen kuvakommunikointi
    • ympäristön ohjaaminen

Paulina Lönnroth

Puheterapeutti
puh. 050 567 2608
paulina@kipinakeskus.fi